Phường Ka Long: Nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 ĐA/CP

10/11/2022 08:46
Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực UBND Thành phố Móng Cái, phường Ka Long đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 ĐA/CP về cấp CCCD gắn chip, cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn phường bằng những giải pháp cụ thể

Theo đó, từ ngày 25/10 đến ngày 15/12/2022, tại các Nhà văn hóa khu, các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ phân công trực theo 3 ca sáng từ 08h 00’ đến 11h 00’; chiều từ 13h 30’ đến 16h 00’; tối từ 19h 30’ đến 21h 30’ để triển khai cấp CCCD gắn chip, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn phường với quyết tâm hoàn thành tiến độ đề ra.

Trước đó, phường Ka Long đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể CB CC VC, người lao động của đơn vị, địa phương; cán bộ Đảng viên, Cán bộ công chức viên chức, người lao động và  gia đình phải gương mẫu thực hiện để lan tỏa tới Nhân dân. Trên cơ sở kết hợp đồng bộ các giải pháp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác phối hợp để thực hiện các chỉ tiêu được phân bổ thực hiện, có lộ trình báo cáo kết quả hàng tuần, hàng tháng để thực hiện theo tiến độ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo đợt cao điểm thực hiện Đề án 06, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái trên hệ thống phát thanh của các khu phố, các video hướng dẫn để tuyên truyền triển khai thực hiện và phổ biến, quán triệt tại các cuộc sinh hoạt của Chi bộ, khu dân cư để tuyên truyền tới Nhân dân.

Tổ công nghệ số cộng đồng các khu (do đồng chí Bí thư, Trưởng khu làm Tổ trưởng cùng với các tổ chức chính trị xã hội) tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tới nhà văn hóa khu và đến tận nhà dân đối với những công dân có khó khăn trong di chuyển để thực hiện dứt điểm cấp CCCD, gắn chíp điện tử và tạo tài khoản định danh điện tử; phối hợp trong việc làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn; Công an phường tham mưu, đề xuất Mặt trận tổ quốc phường, Đoàn Thanh niên phường, Hội Phụ nữ phường, Ban bảo vệ dân phố cử lực lượng hỗ trợ cho các Tổ công nghệ số cộng đồng khu phố để tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, tập huấn cho cơ sở; xây dựng biểu rà soát, thống kê đối với các hộ dân chưa thực hiện cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử và biểu số liệu thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư để các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện; Phối hợp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn Thành phố tiếp tục đồng hành cùng phường trong việc tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi Sim Chính chủ, cập nhật thông tin thuê bao sang CCCD gắn chíp cho Nhân dân trên địa bàn phường.

Phường cũng đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, công chức phụ trách các địa bàn khu phố để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06; chỉ đạo các bộ phận, lĩnh vực liên quan, Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với lực lượng Công an phường trong việc rà soát, thống kê các hộ dân chưa thực hiện cấp CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử mức 2, phối hợp trong việc làm sạch dữ liệu dân cư. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường cùng vào cuộc huy động lực lượng, phối hợp tốt trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06; Đoàn thanh niên phường và Hội Liên hiệp phụ nữ phường tham gia giúp việc các Tổ công nghệ số cộng đồng tại 6 khu dân cư trong việc tham gia vận động, tuyên truyền làm CCCD gắn Chip, cấp tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng Vneid với quyết tâm đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/12/2022.

Việc triển khai Đề án là cấp thiết, nhất là sau ngày 31/12/2022 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Do đó Để đảm bảo quyền, lợi ích của người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, UBND phường yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, khu phố …trên địa bàn phường tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề án 06. Đây cũng là nhiệm vụ quan trong đã được Trung ương, tỉnh, Thành phố chỉ đạo thông qua Quyết định, Nghị quyết cụ thể; các thông tin dữ liệu trong Hệ thống CSDL dân cư là đầu vào quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng, an ninh và từng bước thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giao dịch hành chính và góp phần thực hiện chuyển đổi số Quốc gia./.

Trần Tương - TTTT&VH
phường Ka Long
Loading...