Phường Ka Long: Thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng cơ quan công sở kiểu mẫu

25/03/2022 23:15
Thời gian qua, phường Ka Long đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả, tiêu biểu là mô hình xây dựng cơ quan công sở kiểu mẫu. Trong đó, tập trung vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Thông qua việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính cũng chính là nỗ lực xây dựng và thực hiện chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Lễ chào cờ thiêng liêng thứ 2 đầu tuần

Với quyết tâm cao về xây dựng cơ quan công sở kiểu mẫu với nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, sau hơn 1 năm tổ chức thực hiện phường đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng và đạt được những kết quả cao. Theo đó, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đảng ủy - chính quyền phường Ka Long đã rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan với phương châm “rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm”; Thường xuyên quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao trách nhiệm nhiệm với nhiệm vụ được giao, gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó giúp việc ngời đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tiếp dân tại bộ phận một cửa của phường

Với phương châm “hết việc - không hết giờ” căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở kế hoạch, lịch công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND Phường; cán bộ, công chức Phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, lịch công tác, cụ thể hóa công việc; không để công việc giải quyết trong ngày sang ngày hôm sau thực hiện; chủ động đi trước đón đầu và về đích sớm. Không sử dụng giờ hành chính để giải quyết công việc riêng, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm và không né tránh công việc. Tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Với mục đích lấy nhân dân làm gốc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với mục tiêu đó phường đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025, qua đó các văn bản chỉ đạo điều hành của Phường đều được chuyển xử lý trên không gian mạng nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao sự hài lòng của người dân với chính quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ; công khai, niêm yết minh bạch các thủ tục hành chính tại trụ sở phường; nội quy, quy chế của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa hiện đại” tại trụ sở; các biểu mức thu phí, lệ phí và thời gian theo quy định; công khai số điện thoại (Đường dây nóng) của lãnh đạo chủ chốt để thuận tiện cho nhân dân.

Đồng thời, phường cũng đã tổ chức rà soát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phường hàng năm và giai đoạn 2021-2025 để báo cáo đăng ký với Thành phố; Cấp ủy chính quyền phường luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức người lao động. Tập trung triển khai các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa hiện đại ở phường. Chỉ đạo các bộ phận tiến hành rà soát lại toàn bộ các TTHC để xây dựng quy trình ISO. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế văn hóa công sở. Duy trì tiếp dân và giải quyết TTHC tại bộ phận “Một cửa” hiện đại của phường. Năm 2021, tổng số thủ tục hành chính đã tiếp nhận và giải quyết 8.187/8.187 thủ tục bằng 100%; Dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt 3.309 thủ tục. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ công chức.

Ka Long đi đầu trong chuyển đổi số và đổi mới tại kỳ họp HĐND phường

Ngoài ra, phường còn thực hiên tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Duy trì lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND vào thứ 5 hàng tuần và thực hiện tiếp công dân qua trực tuyến tiếp công dân thành phố.

Được biết, để thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thành ủy Móng Cái về xây dựng Mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; phường Ka Long đã triển khai đăng ký xây dựng mô hình tiêu biểu trong với 6 nội dung về xây dựng cơ quan công sở kiểu mẫu; điển hình trong phát triển kinh tế; khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị; tổ chức MTTQ và các đoàn thể tiêu biểu; cơ quan, đơn vị an toàn về ANTT và đoàn kết, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Với những kết quả đã đạt được của phường trong những năm qua đã góp phần nâng cao các chỉ số PAPI, SIPAS, INDEX …. của thành phố Móng Cái. Với phương châm và tinh thần làm việc luôn xác định lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đối với chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, phường Ka Long đã trở thành điểm sáng trong thực hiện có hiệu quả mô hình xây dựng cơ quan công sở kiểu mẫu của Thành phố Móng Cái góp phần xây dựng phường Ka Long nói riêng, TP Móng Cái nói chung ngày càng giàu mạnh, hiện đại, văn minh và sớm trở thành đô thị loại I trong thời gian sắp tới./.

( Ảnh trong bài có sử dụng ảnh của cộng tác viên Nguyễn Hậu - UBND phường Ka Long)

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...