Phường Ka Long: Triển khai công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

25/05/2022 09:47
Ngày 5/6/2022 tới đây, sẽ diễn ra bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn toàn tỉnh và TP Móng Cái. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công theo đúng kế hoạch đề ra, Phường Ka Long -TP Móng Cái đã và đang triển khai công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình của khu phố 1

Thực hiện chỉ thị số 24 - CT/TU của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của TP Móng Cái, phường Ka Long đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử, chú trọng rà soát nhân sự trên cơ sở “ Dân tin, Đảng cử’ đảm bảo các tiêu chuẩn, chất lượng cho cuộc bầu cử để việc tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định. Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền phường đã chỉ đạo 6 khu phố trên địa bàn thực hiện các bước công tác bầu cử Trưởng khu, đồng thời chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất sẵn sàng cho ngày bầu cử. Công tác niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình của khu phố được niêm yết tại các nhà văn hóa khu đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định và thời gian.\

Biểu quyết hiệp thương nhân sự bầu Trưởng khu phố

Bên cạnh đó, phường cũng thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trực quan; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, các điều kiện, tiêu chuẩn bầu trưởng thôn, khu phố, qua đó đã tạo không khí sôi nổi trong nhân dân, để nhân dân hăng hái tham gia bầu cử vào ngày 5/6 sắp tới nhằm lựa chọn trưởng khu phố có phẩm chất, năng lực lãnh đạo xây dựng khu phố ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Văn Vĩnh - Bí thư, Chủ tịch UBND phường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu tại khu phố I phường Ka Long

Được biết, theo Hướng dẫn số 672 ngày 06/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025: việc giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, khu phải đảm bảo công khai, minh bạch, lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm trọng tâm; thực hiện bầu trưởng thôn, khu phố trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu trưởng thôn để bầu Bí thư chi bộ, đảm bảo 100% Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu theo quy chế “ Dân tin, Đảng cử”.

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện tự quản trên địa bàn; Đồng thời, tập hợp, phản ánh cấp có thẩm quyền giải quyết lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền phường Ka Long nói riêng, TP Móng Cái nói chung ngày càng vững mạnh./.

Trần Tương
Phường Ka Long
Loading...