Phường Ka Long triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và tuyên truyền phổ biến các chuyên đề pháp luật

30/06/2022 17:37
Ngày 30/6, Phường Ka Long triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền, phố biển pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới; ATGT, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; phòng chống tai nạn đuối nước.
Đồng chí Lê Văn Vĩnh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Ka Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị tuyên truyền pháp luật

Tại hội nghị, 120 Đại biểu là CBCC phường, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Ka Long; Các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của phường và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của các khu phố; các thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc; Trưởng các khu phố; Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng CCB và các thành viên Tổ tự quản an toàn ở khu phố, BCH Hội Phụ nữ phường; Chi hội trưởng Phụ nữ đã được nghe tuyên truyền về đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới; ATGT, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; phòng chống tai nạn đuối nước.

Quang cảnh hội nghị

Qua đó, thiết thực đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án 06, phấn đấu bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện 05 nhóm tiện ích: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thành hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND Phường Ka Long tuyên truyền Đề án 06
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Ka Long Lê Văn Vĩnh trao quyết định thành lập các Tổ công tác triển khai Đề án 06

Việc tuyên truyền phổ biến các chuyên đề pháp luật ở phường Ka Long sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường nắm những nội dung pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới; an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng chống tai nạn đuối nước góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện Phòng phòng chống mua bán người, Cục phòng chống ma tuý và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên truyền
Đại diện Công an Phường Ka Long tuyên truyền về đảm bảo ATGT
Đoàn Thanh niên phường tuyên truyền phòng chống đuối nước 

 

Thu Hằng - TTTT&VH
phường Ka Long
Loading...