Phường Ninh Dương: Nâng cao công tác Cải cách thủ tục hành chính

12/06/2024 19:28

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn phường Ninh Dương là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Hoạt động CCHC cấp phường  đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp cơ sở.

Toàn phường Ninh Dương có 28 cán bộ, công chức, người lao động từng bước được nâng cao trình độ, năng lực công tác, được bố trí đúng theo vị trí việc làm, trình độ chuyên môn được chuẩn hóa đảm bảo vừa có đủ trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, vừa có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong điều kiện, tình hình mới.

Các cuộc họp kết nối Internet online tại điểm cầu Ninh Dương
Đồng chí Nguyễn Văn Phan - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VSSID - Bảo hiểm xã hội số  

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, UBND phường Ninh Dương đã ban hành các văn bản (Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND phường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính phường Ninh Dương năm 2024,........) và tổ chức các cuộc họp gắn triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương với công tác cải cách hành chính; đồng thời chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính vào các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, hội nghị họp dân, tiếp xúc cử tri, cài đặt định danh điện tử (VneID cho người dân), hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, cộng đồng học tập,….  Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác cải cách hành chính thường xuyên tham mưu cho UBND phường  thực hiện tốt các văn bản quản lý Nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung như: cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" là một trong những khâu đột phá quan trọng. Song song đó, phường Ninh Dương còn xây dựng các tủ sách pháp luật để nhân dân có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu các văn bản, các quy định của pháp luật.

Bộ phận một cửa giải quyết các thủ tục hành chính online và trả kết quả tại nhà

Để tạo điều kiện công chức thực thi nhiệm vụ, phường Ninh Dương quan tâm đầu tư xây dựng phòng làm việc "một cửa", trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho cán bộ, công chức làm việc như: máy vi tính, máy in, máy scaner, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, bàn ghế phục vụ người dân đến giao dịch. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính và kết nối Internet để phục vụ cho công tác điều hành, chỉ đạo, chia sẻ thông tin và giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong việc triển khai và ứng dụng phần mềm dùng chung và 100% cán bộ, công chức đều có sử dụng hộp thư điện tử công vụ và văn phòng điện tử. Bên cạnh đó, phường  cũng đã ban hành các quy chế, quy định thủ tục, quy trình tiếp nhận, hồ sơ xử lý và trả kết quả bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Các đồng chí công chức, ban, ngành thực hiện 100% các thủ tục cải cách hành chính và tuyên truyền các ứng dụng đến nhân dân 

Nhờ triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến giao dịch. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường như: chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, thông tin giải quyết nhu cầu việc làm,… thường được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất, nhiều thủ tục được giải quyết trước thời gian quy định. Người dân khi đến khi đến đến giao dịch luôn được cán bộ một cửa của phường  tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả nhanh và đúng hẹn.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn nhân dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID 
Công an phường phối hợp Công an thành phố hướng dẫn nhân dân làm thủ tục căn cước gắn chíp điện tử
Các đồng chí giáo viên dạy, họp phụ huynh online
Hội nghị tập huấn dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác CCHC ở phường Ninh Dương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin, sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, làm việc; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - phường  hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./.

Linh Phạm
Loading...