Phường Ninh Dương Đẩy Mạnh Chuyển Đổi Số Toàn Diện Năm 2024

20/06/2024 13:58

Cụ thể hóa thực hiện chủ đề Chuyển đổi số năm 2024 được ủy ban Quốc gia chuyển đổi số lựa chọn là “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”. Với phương châm chuyển đổi số không có lộ trình kết thúc mà phải luôn được cập nhật, hoàn thiện theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và chuyển đổi số chỉ thành công khi có sự quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện (Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân dân phường). 

Phường xếp loại xuất sắc và xếp hạng thứ 6 với điểm số 90 trong chuyển đổi số 
Đảng bộ phường học tập Nghị Quyết tại điểm cầu số Ninh Dương

Phường Ninh Dương đã đặt ra các nội dung trọng tâm: Người dân và doanh nghiệp sẽ không phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các cơ quan, tổ chức sẽ khai thác dữ liệu để ra quyết định và phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như xúc tiến đầu tư. Đồng thời, các cơ quan nhà nước sẽ sử dụng dữ liệu theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định. Những nỗ lực này nhằm tạo ra kết quả rõ nét trong triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch 59/KH-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh, cùng với Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái và Quyết định 9014/QĐ-UBND của UBND thành phố về phát triển thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện. Những bước đi này không chỉ nâng cao chỉ số, vị trí xếp hạng chuyển đổi số của thành phố mà còn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Phạm Thị Thoa - Phó chủ tịch HĐND phường cập nhật tin tức trên ứng dụng VNeID
Hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng dịch vụ trực tuyến
Đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Chỉ huy trưởng Quân sự phường tích hợp giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID
Đồng chí Phạm Đình Tươi - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường ghi chép các điểm mới của ứng dụng VNeID
Đồng chí Nguyễn Thị Duyên - Công chức kế toán phường và đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương - Công chức văn phòng cập nhật thông tin trên ứng dụng VNeID

Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện của phường Ninh Dương năm 2024 đề ra và triển khai 38 nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu sự chỉ đạo quyết liệt và hành động nhất quán, đồng bộ để hoàn thành và đạt chất lượng cao. Cụ thể, kế hoạch bao gồm: 06 nhiệm vụ về nhận thức số, 04 nhiệm vụ về thể chế số, 03 nhiệm vụ về phát triển hạ tầng số, 02 nhiệm vụ về dữ liệu số, 03 nhiệm vụ về nền tảng số, 03 nhiệm vụ về nhân lực số, 03 nhiệm vụ về an toàn thông tin mạng, 04 nhiệm vụ về chính quyền số, 03 nhiệm vụ về phát triển kinh tế số, và 07 nhiệm vụ về phát triển xã hội số. Các nhiệm vụ này đều nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, phát triển hạ tầng, tăng cường an toàn thông tin, và thúc đẩy kinh tế - xã hội của phường Ninh Dương trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện.

Tham gia tập huấn bộ công cụ đánh giá, công nhận mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030
Công an phường trực 24/24 và hệ thống camera an ninh trên địa bàn phường

Để triển khai mạnh mẽ kế hoạch chuyển đổi số Phường Ninh Dương đưa ra nhiều giải pháp thiết thực: Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua các kênh báo chí, mạng xã hội, và hội thảo, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin dễ dàng hơn. Đồng thời, phường hỗ trợ mạnh mẽ thương mại điện tử, giúp các hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn điện tử. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá hàng tháng, đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện hiệu quả. Công tác đào tạo cũng được chú trọng với các khóa học về kỹ năng số, an ninh thông tin dành cho cán bộ, công chức và người lao động. Về tài chính, phường huy động các nguồn lực một cách hiệu quả, ngăn chặn lãng phí và tham nhũng. Hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ uy tín, phường triển khai các giải pháp số hóa toàn diện, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chuyển đổi số trong công tác giảng dạy trên địa bàn phường
Sinh hoạt Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh thời đại 4.0
Mô hình, phần việc của Đoàn thanh niên trong chuyển đổi số 

Phường Ninh Dương với quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt từ Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của toàn thể cán bộ và người dân, đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong công cuộc chuyển đổi số, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và hiện đại.

Linh Phạm
Loading...