Phường Trà Cổ dâng hoa kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Đảng bộ thành phố Móng Cái

19/10/2021 08:37
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Đảng bộ thành phố Móng Cái (19/10/1946-19/10/2021), phường Trà Cổ tổ chức dâng hoa tại di tích nhà bia lưu niệm Bác Hồ về thăm nhân dân và cán bộ Trà Cổ năm 1961.

Hòa chung với không khí sôi nổi của cả nước, nhân dân và cán bộ thành phố Móng Cái, phường Trà Cổ ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Móng Cái, ngày 19/10/2021, các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng các đồng chí đại diện các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và các khu dân cư trên địa bàn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân có mặt tại di tích nhà bia lưu niệm Bác Hồ về thăm nhân dân và cán bộ Trà Cổ năm 1961 để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu; người Anh hùng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, kính dâng lên người những thành tích mà địa phương nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Hoàng MInh Đông - PBT Đảng ủy-CTUBMTTQ phường đọc bài phát biểu

Năm 2021 tuy tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid diễn biến hết sức phức tạp; Song với sự đoàn kết thống nhất của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên trên toàn phường Trà Cổ đã chung sức chung lòng, chủ động khắc phục những khó khăn, tích cực lao động, sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; vì thế đời sống kinh tế, vật chất, văn hóa tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, công tác an sinh xã hội được tăng cường; quốc phòng an ninh được giữ vững. Có được những thành tựu đó, nhân dân cả nước nói chung, nhân dân phường Trà Cổ nói riêng càng thấm sâu ghi nhớ, mãi mãi công ơn trời biển của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ thành phố Móng Cái (19/10/1946 - 19/10/2021), trước Anh linh của Bác, cán bộ và nhân dân phường Trà Cổ xin hứa: Luôn đoàn kết, sáng tạo; tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; cùng nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng Thành phố Móng Cái nói chung, phường Trà Cổ nói riêng ngày một phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Xin được kính dâng lên Bác đóa hoa tươi thắm!

 

 

 

 

Phùng Thị Hoa
Loading...