Phường Trà Cổ Tích cực thích ứng với trạng thái "sẵn sàng chung sống an toàn".

22/10/2021 10:15
BCĐ PCD Covid-19 phường Trà Cổ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để tích cực thích ứng với trạng thái "sẵn sàng chung sống an toàn".

Một trong các giải pháp quản lý, truy vết nhanh là việc người dân chủ động khai báo, quét mã QR (QR code). Đây là một trong những giải pháp công nghệ để phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 đã được phường Trà Cổ áp dụng từ sớm ngay khi có chỉ đạo của thành phố. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... bắt buộc phải tạo mã QR địa điểm tại trang qr.tokhaiyte.vn hoặc qua ứng dụng PC-Covid và kiểm soát người vào đơn vị bằng quét mã QR. Người dân trên địa bàn bắt buộc phải quét mã QR khi vào các địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Trường hợp không có điện thoại thông minh, người dân có thể sử dụng Căn cước công dân hoặc thẻ Bảo hiểm y tế có QR Code để quét mã. 

Thực hiện quét mã Code khi vào làm việc tại trụ sở UBND phường

Mã Code tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ

 

Loading...