Phường Trà Cổ tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động năm 2021

27/10/2021 17:48
Thực hiện Công văn 5116/UBND -TP ngày 19/10/2021 của UBND thành phố Móng Cái về việc tổ chức triển khai trợ giúp pháp lý lưu động năm 2021, UBND phường Trà Cổ tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và tiếp nhận trợ giúp pháp lý miễn phí công dân có nhu cầu về hỏi các vấn đề pháp lý.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại biểu: Đ/c Nguyễn Hùng Tân - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh; Đ/c Nguyễn Duy khánh - trưởng phòng Tư pháp TP Móng Cái; Đ/c Nghiêm Trọng Luân - phó chủ tịch UBND phường. Hội nghị có sự có mặt của các đồng chí trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo Bí thư chi bộ, trưởng khu, đại biểu của các khu dân cư. Đồng chí Vũ Thị Thanh Hương là báo cáo viên trực tiếp điều hành nội dung trợ giúp pháp lý.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nghiêm Trọng Luân phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Vũ Thị Thanh Hương điều hành Hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. 


Đại biểu nhân dân nghiên cứu tài liệu
Phùng Hoa
Loading...