THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Phường Trà Cổ

05/06/2015 01:30

Địa chỉ: Khu Đông Thịnh – Phường Trà Cổ - Thành phố Móng Cái.                                                                                                                  

Số điện thoại: 02033.780.130

- Email: ubndptraco.mc@quangninh.gov.vn

Tình hình kinh tế xã hội:

- Phường Trà Cổ với diện tích 1390,62 ha, phía Đông giáp biển, phía Nam giáp xã Bình Ngọc, phía Tây giáp xã Hải Xuân - Bình Ngọc, phía Bắc giáp xã Hải Hoà. Gồm có 4 dân tộc: Kinh, Hoa, Nùng, Tày. Dân số toàn phường là: 4392 người.

Cơ cấu kinh tế phường được xác định là: Du lịch - Dịch vụ - Ngư nghiệp - Nông lâm nghiệp. Trong đó nguồn thu từ các dịch vụ chiếm 70% tổng thu ngân sách trên địa bàn và chủ yếu tập trung vào 3 tháng hè.

- Hiện phường vừa khánh thành và đưa vào hoạt động Phòng khám đa khoa khu vực Trà Cổ với 20 phòng bệnh, cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân và du khách đến thăm quan.

Phường có 03 trường với 50 phòng học, 01 trường chuẩn quốc gia giai đoạn I. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học luôn đạt 100%.

- Phong trào văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao hoạt động sôi nổi. Là địa bàn có nhiều di tích được xếp hạng lịch sử văn hoá như: Đình Trà Cổ, chùa Vạn Ninh Khánh... nhà thờ Trà Cổ nên hàng năm có rất nhiều các lễ hội được tổ chức mang nét văn hoá độc đáo của địa phương.

- Công tác dân số gia đình trẻ em thường xuyên được quan tâm, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình. Công tác chính sách xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

- Công tác an ninh quốc phòng luôn được đảm bảo giữ vững. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc luôn được đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả.

- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các qui chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

UBND phường Trà Cổ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố và của Đảng uỷ, HĐND phường Trà Cổ. UBND thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các điều được quy định tại mục 3 chương IV luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hoá – Xã hội… trên địa bàn.

Danh sách lãnh đạo đơn vị:

Đồng chí: Nguyễn Văn Phước

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại:  02033.608.699

-Email: : nguyenvanphuoc@quangninh.gov.vn

 

Đ/c: Tô Minh Sơn

Chức vụ:             Phó TT Bí thư Đảng uỷ

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại:         0947.110.488

- Email: tominhson@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Khổng Minh Nguyên

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 0982082588.        0333.780.143

-Email: khongminhnguyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Vũ Đình Tuyên 

- Chức vụ:              Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 01238300589

-Email: vudinhtuyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nghiêm Trọng Luân

-Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại: 0.1663669987

Đồng chí: Khổng Thị Duyên

-Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại:          0.904012928

Đồng chí: Lê Ánh Hồng

-Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: 

- Số điện thoại:         0.1238607958

 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...