Phường Trần Phú: Điểm sáng trong thực hiện mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”

13/12/2023 14:54

Xác định phòng cháy, chữa cháy là hết sức quan trọng và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị cũng như của toàn dân góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Thời gian qua, phường Trần Phú, TP Móng Cái đã tập trung tuyên truyền, triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy”, từ đó phát huy vai trò của toàn dân trong tham gia phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở và trở thành điểm sáng trong thực hiện có hiệu quả mô hình.

 
Phường Trần Phú tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về PCCC cho nhân dân ở các khu phố trên địa bàn

Trên cơ sở Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Phường Trần Phú đã triển khai có hiệu quả và lan tỏa sâu rộng mô hình.

Đồng chí Thượng úy Hoàng Tuấn Linh - Công an phường Trần Phú, TP Móng Cái cho biết: “Công an phường đã tham mưu UBND phường ban hành Kế hoạch phát động phong trào; tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị, đoàn thể, khu phố phối hợp Công an Phường thực hiện; Thành lập 13 tổ tuyên truyền tại 3 khu phố triển khai cao điểm chiến dịch với 14 tổ liên gia an toàn PCCC, tổ chức ký cam kết và vận động nhân dân trang sắm bình và các thiết bị phòng chữa cháy. Bên cạnh đó, tuyên truyền phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” qua hệ thống loa phát thanh, cũng như công tác tuyên truyền, các quy định, hướng dẫn công tác cứu hộ, cứu nạn; cách thoát hiểm, cách sử dụng bình cứu hỏa khi xảy ra cháy; treo các băng zôn tại đường phố, nhà văn hóa khu dân cư. Công an phường ”đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thống kê rà soát, vận động nhân dân trang sắm bình chữa cháy và thiết bị phòng chống cháy, hoàn thành 100 % chỉ tiêu’. 

Qua quá trình triển khai thực hiện mô hình đã khảo sát, vận động 45 hộ lắp đặt chuồng cọp tự giải tỏa, tháo dỡ; hoàn thành tham mưu giải tỏa vi phạm cống sau nhà để làm lối thoát nạn thứ 2. Ra mắt xây dựng 14 Tổ liên gia an toàn PCCC”; mô hình về “Khu dân cư an toàn PCCC” tại Khu 1, phường Trần Phú; 01 “Điểm chữa cháy công cộng; 130 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC đều có hồ sơ; số thuê bao cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”: 2.103 thuê bao. Đặc biệt, việc triển khai mô hình dân vận khéo về phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đạt hiệu quả rất tích cực. 

Ông Nguyễn Xuân Nhi khu phố 2 TP Móng Cái chia sẻ “Từ công tác tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị tại địa phương, nhất là lực lượng Công an phường, phong trào xây dựng mô hình "Nhà tôi có bình chữa cháy" đang được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Ngoài mô hình "Nhà tôi có bình chữa cháy", người dân chủ động tham gia mô hình "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy" và trang bị bình chữa cháy, dụng cụ cứu nạn cần thiết; tham gia tập huấn và tự nghiên cứu các kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy xảy ra giúp nâng cao năng lực và khả năng xử lý sự cố của lực lượng tại chỗ và người dân trên địa bàn. Đến nay, gia đình tôi cũng như mỗi hộ dân đều trang bị một bình chữa cháy, được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, người dân chúng tôi ý thức được rằng khi xảy ra cháy nổ là có thể tự xử lý tình huống cháy nhằm đảm bảo an ninh an toàn”.

Nhiều hộ dân chủ động lắm đặt camera an ninh và các thiết bị báo cháy đảm bảo an toàn 
Cán bộ và công an phường Trần Phú: Tuyên truyền, vận động tại các tổ liên gia PCCC 

Một trong những kinh nghiệm quý rút ra từ phong trào đó là phường Trần Phú đã phát huy vai trò của người đứng đầu và hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đề ra các giải pháp cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành các phần việc thực hiện mô hình. Công an phường xác định nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành, đoàn thể, khu phố trong triển khai thực hiện. Khi kết thúc phong trào có sự kiểm tra, đôn đốc có sự tổng hợp phản ánh trung thực kết quả từ khu dân cư; Quá trình thực hiện đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về tầm quan trọng của lấy phòng ngừa là chính, trong đó việc trang bị phương tiện PCCC tại chỗ là cần thiết; góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Trao tặng bình chữa cháy cho các tổ liên gia PCCC

Đồng chí Nguyễn Trung Đảng - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố phường đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy và triển khai mô hình “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn đạt kết quả và có tính lan tỏa. Đến nay, sau khi triển khai mô hình toàn phường đã có 1.158/1.206 hộ (96%) trang bị bình chữa cháy, tăng 66% so với trước khi thực hiện phong trào. Cơ bản các hộ gia đình được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Nhận thức trách nhiệm của cộng đồng, nhân dân được nâng lên,  cán bộ và nhân dân khu phố đều trang bị bình chữa cháy tại nhà; góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về PCCC, từ đó mang lại hiệu quả bước đầu, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống cháy nổ”.

Tập huấn và thực hành các kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy - chính quyền và lực lượng công an phường, phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" gắn với phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy" ngày càng lan tỏa và phát triển sâu rộng, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng chống “giặc lửa” được lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút sự quan tâm, đồng hành của cả cộng đồng, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Nguyễn Trung Hiếu
Loading...