Phường Trần Phú thực hiện tiêm mũi 4 và tiêm vét mũi 3 vắc xin phòng Covid -19

23/06/2022 10:08
UBND phường Trần Phú thực hiện công tác tiêm mũi 4 và tiêm vét mũi 3 vắc xin phòng Covid-19, từ 7h00' đến 11h00' ngày 23/6/2022.

Trong sáng ngày 23/6/2022, phường Trần Phú thực hiện tiêm đạt 846/1626 tổng số tiêm:

Trong đó: - Mũi 1: 1

          - Mũi 2: 0

          - Mũi 3: 19

          - Mũi 4: 826

Số vắc-xin sử dụng: 141 lọ. Trong và sau tiêm đều an toàn.

Một số hình ảnh tại điểm tiêm Phường Trần Phú:

     

     

     

     

Tâm Liên
Loading...