Quảng Ninh đạt bước tiến mới trong phát triển kinh tế số

31/08/2023 14:00
Tỉnh Quảng Ninh xác định chuyển đối số là xu thế tất yếu và là một trong những chỉ tiêu quan trọng, góp phần chuyển dịch mô hình phát triển kinh tế sang tăng trưởng xanh.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 25% trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và 2030 chiếm 30% GRDP. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế số của tỉnh là: phát triển thương mại điện tử, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực có thế mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp công nghệ…

Chú thích ảnh
baotintuc.vn
Loading...