Banner trang chủ

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

mongcai.gov.vn - giới thiệu Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng.

Ranh giới hành chính

Hiện trạng tổng hợp

Định hướng phát triển không gian

Quy hoạch sử dụng đất

Định hướng phát triển giao thông

Danh sách file đính kèm

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Khu KTCK Móng Cái

Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH Khu KTCK Móng Cái


Quảng Ninh và chiến lược chuyển từ “nâu” sang “xanh”

Quảng Ninh và chiến lược chuyển từ “nâu” sang “xanh”