Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái: Cơ sở, động lực tạo sự phát triển bứt phá

12/10/2022 15:18
Với tiềm năng, lợi thế của thành phố biên giới, trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 31/12/2013); Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 31/7/2015); tháng 3/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 368/QĐ-TTg "Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040". Đây là cơ sở, động lực quan trọng, mở ra không gian mới cho sự phát triển nhanh, mạnh của thành phố.

Cùng với kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 được UBND tỉnh phê duyệt, nhiều dự án trọng điểm, động lực có sức lan tỏa được triển khai trên địa bàn, như: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 1/9/2022); Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (khởi công tháng 10/2021); xây dựng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ thương mại Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II (dự kiến tháng 10/2023 hoàn thành giai đoạn 1)…

Lãnh đạo HĐND TP Móng Cái kiểm tra tình hình sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường tại xã Vĩnh Thực ngày 7/10/2022
 HĐND thành phố giám sát tình hình sử dụng đất, bảo vệ môi trường tại xã Vĩnh Thực, ngày 7/10/2022.

Thành phố đang tích cực phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu. Công tác bồi thường, GPMB các dự án được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ thực hiện, ổn định đời sống cho người dân. Đến nay, 3 phân khu (A1, A2, C1.1) thuộc Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đã trình UBND tỉnh thông qua, đang hoàn thiện đồ án để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Các quy hoạch phân khu khác đang được thành phố từng bước thực hiện theo quy định. Song song với việc lập các quy hoạch phân khu, thành phố lập, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết các dự án động lực nhằm sớm thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Công tác bồi thường GPMB các dự án, công trình trọng điểm, động lực được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tập trung tối đa nhân lực và thời gian, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Đến hết tháng 9/2022, thành phố đã phê duyệt 1.148 phương án bồi thường GPMB thuộc 36 dự án, thực hiện chi trả bồi thường cho 958 hộ với tổng số tiền 584,125 tỷ đồng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, GPMB, ngày 16/12/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về tăng cường công tác lãnh đạo về quy hoạch, đất đai, xây dựng và GPMB trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Mục tiêu nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân về vai trò và trách nhiệm trong tuân thủ quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai...

Công an TP MÓng Cái kiểm tra, xử lý đối tượng khai thác đất trái phép thuộc mỏ đất phục vụ thi công cao tốc Vân Đồn-Móng Cái ngày 14/9/2022, đoạn km20, thuộc xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái
Công an thành phố kiểm tra, xử lý đối tượng khai thác đất trái phép, ngày 14/9/2022.

Xác định việc lập quy hoạch phải đi trước, thành phố quan tâm lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư hiện hữu liền kề, đồng thời lập quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án liên quan; bố trí vốn ngân sách, huy động xã hội hóa, lựa chọn nhà tư vấn có năng lực, kinh nghiệm đẩy nhanh tiến độ triển khai lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, ưu tiên các phân khu thuộc KKT cửa khẩu Móng Cái, làm cơ sở triển khai các quy hoạch chi tiết các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố rà soát các địa điểm được UBND tỉnh chấp thuận nghiên cứu quy hoạch và các quy hoạch đã được phê duyệt; tham mưu thu hồi các địa điểm đã quá thời hạn nghiên cứu, hủy bỏ hoặc điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch không còn phù hợp; rà soát các công trình sai phạm quy hoạch xây dựng trên địa bàn để có biện pháp xử lý dứt điểm; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các xã, phường nếu để xảy ra vi phạm quy hoạch, xây dựng trái phép, không phép.

Thành phố Móng Cái chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân tháng 5/2022
TP Móng Cái chi trả bồi thường GPMB cho các hộ dân, tháng 5/2022.

Thành phố lập và triển khai kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo quy định của pháp luật; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tái định cư phục vụ công tác GPMB; quản lý chặt chẽ các mỏ đất, vật liệu san nền phục vụ thi công các dự án trọng điểm, dự án đầu tư công, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Thành phố siết chặt công tác quản lý đất đai và thị trường bất động sản trên địa bàn. Trong đó, chỉ đạo giám sát chặt chẽ các dự án hạ tầng đang thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Móng Cái kiểm đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân xã Bắc Sơn tháng 6/2022.
Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kiểm đếm, lập phương án bồi thường GPMB cho người dân xã Bắc Sơn, tháng 6/2022.

Hằng năm, HĐND thành phố đưa vào chương trình công tác để giám sát chuyên đề, ban hành các văn bản để cụ thể hóa nghị quyết, đảm bảo quy định của pháp luật. UBND thành phố xây dựng chương trình hành cộng, kế hoạch hằng năm để tổ chức thực hiện. Cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm siết chặt quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, GPMB trên địa bàn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố đã tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU và Chỉ thị 08-CT/TU (ngày 2/2/2022) của Thành ủy về tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất đai trên địa bàn thành phố; tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 789/QĐ-UBND (ngày 15/3/2021) của UBND tỉnh và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 TP Móng Cái được UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thành giải quyết dứt điểm các kiến nghị về GPMB, hỗ trợ tái định cư và cấp giấy CNQSDĐ cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn.

baoquangninh.com.vn
Loading...