“Quy hoạch đi trước- mở đường”- Móng Cái phát huy lợi thế

31/01/2023 16:33
Thời gian qua, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt phương châm“quy hoạch đi trước- mở đường”, quan tâm đặc biệt đến công tác lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhằm hoạch định đường lối, nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của thành phố Móng Cái là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát, hiệu quả dịch COVID-19; tạo đột phá mới trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; phát triển dịch vụ, thương mại, logistic”. Trong đó công tác lập quy hoạch đi trước một bước và luôn được quan tâm, xây dựng, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. 

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái. Ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 tại Quyết định số 368/QĐ-TTg, với diện tích quy hoạch 121.197ha 17 xã phường thành phố Móng Cái và 05 xã, thị trấn huyện Hải Hà.

Lãnh đạo TP Móng Cái bàn giao hồ sơ quy  hoạch phân khu cho các phòng ban, xã phường liên quan quản lý theo quy định 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh giao UBND thành phố Móng Cái chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan thực hiện việc lập, trình duyệt các phân khu chức năng của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thuộc địa phận thành phố Móng Cái, Thành phố đã khẩn trương lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm của Bộ Xây dựng để triển khai các quy hoạch phân khu. Tổng số QHPK chức năng trên địa bàn Thành phố thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái gồm 09 quy hoạch phân khu và 05 quy hoạch chung xây dựng các xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa.  Đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt 04/09 đồ án quy hoạch phân khu gồm: QHPK Khu A4.2 - Khu vực cảng Vạn Ninh được phê duyệt tại Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 24/8/2021; QHPK Khu A1 - Khu đô thị hiện hữu được phê duyệt tại Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 13/10/2022; QHPK Khu A2 - Khu đô thị mở rộng được phê duyệt tại Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 13/10/2022; QHPK Khu C1.1 - Khu công nghiệp Hải Yên được phê duyệt tại Quyết định số 3033 QĐ-UBND ngày 17/10/2022. 

Đến hết năm 2022 thành phố Móng Cái là địa phương có độ phủ quy hoạch phân khu cao nhất tỉnh Quảng Ninh. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ 05 QHPK còn lại và 05 Quy hoạch chung xã trong năm 2023 để làm cơ sở quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Thành phố. Bên cạnh đó Thành phố cũng triển khai song song, đồng thời việc lập mới hoặc điều chỉnh các Quy hoạch chi tiết xây dựng tạo lập quỹ đất ở cho nhân dân nhằm giải quyết kiến nghị của nhân dân, tạo quỹ đất tái định cư phục vụ công tác GPMB các dự án trên địa bàn, thu các nhà đầu tư có năng lực, uy tín để thực hiện các dự án trọng điểm về thương mại XNK, du lịch, đô thị nghỉ dưỡng,… phát triển kinh tế xã hội thành phố Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung theo đúng định hướng của Quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch đô thị Móng Cái tạo nền tảng cho phát triển KTXH toàn diện 

Đối với công tác quản lý xây dựng, năm 2022, Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 39 dự án bằng nguồn vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng gồm các dự án hạ tầng trọng điểm để mở rộng quỹ đất, không gian phát triển thành phố, các dự án về giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, chỉnh trang đô thị, NTM và giải quyết kiến nghị của nhân dân. Tập trung mọi nguồn lực để thi công 02 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là Đường kết nối cao tốc xuống cảng Vạn Ninh và Đường ven biển liên kết KKT Vân Đồn – KKT CK Móng Cái, đoạn từ Cầu Voi đến tỉnh lộ 335, dự kiến hoàn thành trong quý II/2023 để hình thành trục giao thông kết nối cao tốc, cảng biển Vạn Ninh, cửa khẩu Bắc Luân II để thúc đẩy hoạt động vận tải, thương mại XNK sang Trung Quốc. Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng tái định cư, khu dân cư để tạo lập quỹ đất tái định cư tạo sự đồng thuận trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn Thành phố, chỉnh trang đô thị, thu NSNN, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai của Thành phố. Thực hiện tốt công tác GPMB, phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn triển khai thi công dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái hoàn thành đưa vào khai thác từ ngày 01/9/2022 tạo đà phát triển KTXH thành phố Móng Cái.

Cao tốc đi vào khai thác tạo dư địa mới cho sự phát triển của Móng Cái 

Bám sát Nghị quyết số 11-NQ/BCH ngày 12/12/2022 của Ban chấp hành đảng bộ Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với chủ đề công tác năm 2023 là “ Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chất lượng dịch vụ, thương mại, logistics và đời sống nhân dân”, năm 2023, Thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, trong đó chú trọng công tác quy hoạch phải đi trước một bước để thu hút đầu tư và nâng cao công tác quản lý xây dựng trên địa bàn Thành phố. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt 05 quy hoạch phân khu A4.1, A5.1, A5.2, D1, A6 và 05 Quy hoạch chung xây dựng các xã (Hải Đông, Hải Tiến, Quảng Nghĩa, Bắc Sơn, Hải Sơn); Quy hoạch trung tâm 09 xã. Rà soát các quy hoạch chi tiết nằm trong các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, đánh giá phù hợp với quy hoạch cấp trên để đề xuất thu hồi, hủy bỏ, hoặc tổ chức lập điều chỉnh các quy hoạch chi tiết theo thẩm quyền đảm báo theo quy định. Lập quy hoạch chi tiết phục vụ mục đích tạo quỹ đất phục vụ bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn, phát triển kinh tế xã hội thu hút các nhà đầu tư; Việc lập quy hoạch phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước – Nhân dân – Doanh nghiệp, lấy chính sách an dân, sự hài lòng của người dân làm thước đo đối với cấp ủy và chính quyền Thành phố. Tổ chức thực hiện lập trình, phê duyệt chương trình phát triển đô thị thành phố Móng Cái đến năm 2030, triển khai trình Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn làm cơ sở để quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo mỹ quan đô thị và nông thôn.

Bám sát các định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, NTM và các dự án giải quyết kiến nghị của nhân dân, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông trọng điểm mở rộng không gian phát triển đô thị, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách với quan điểm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Thành phố. Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II còn thiếu và từng bước hoàn thiện các tiêu chí để thành phố Móng Cái trở thành đô thị loại I “Hiện đại- thông minh” trước năm 2030 theo đúng định hướng của Trung ương, tỉnh và Thành phố.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...