Quyết định ban hành Quy chế công nhận và khen thưởng danh hiệu " Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", " Khu phố văn hóa" thành phố Móng Cái

30/10/2015 15:47

Trung tâm TT và VH
Loading...