Banner công dân

Thành phố Móng cái:

Quyết định giải thể bắt buộc các Hợp tác xã không hoạt động trên địa bàn

Vừa qua, thành phố Móng Cái ra quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND thành phố Móng Cái về việc giải thể bắt buộc các Hợp tác xã không hoạt động trên địa bàn.

   

    Theo đó, 11 Hợp tác xã bắt buộc giải thể với lý do không hoạt động thuộc trường hợp giải thể bắt buộc do vi phạm Điểm a, khoản 2, Điều 54, Luật Hợp tác xã năm 2012.

Danh sách 11 Hợp tác xã giải thể:

01, HTX Thân Ái. Địa chỉ Km2, Quốc lộ 18A, phường Ninh Dương. Chủ nhiệm HTX là Nguyễn Ngọc Thân. Không có tại địa điểm đăng ký

02, HTX Dịch vụ Tổng hợp Bình Ngọc. Địa chỉ Khu 3, phường Bình Ngọc. Chủ nhiệm HTX là Nguyễn Tiến Đỉnh. Không hoạt động đã nhiều năm.

03, HTX Dịch vụ Tổng hợp Hải Yên 1. Địa chỉ Khu 2, phường Hải Yên. Chủ nhiệm HTX là Nguyễn Tuấn Trích. Không hoạt động đã nhiều năm.

04, HTX Dịch vụ Tổng hợp Hải Yên 2. Địa chỉ Khu 4, phường Hải Yên. Chủ nhiệm HTX là Vương Văn Chứ. Không hoạt động đã nhiều năm.

05, HTX Dịch vụ Tổng hợp Hải Đông.  Địa chỉ Trụ sở UBND xã Hải Đông. Chủ nhiệm HTX là Mạc Quang Thái. Không hoạt động đã nhiều năm.

06, HTX Dịch vụ Tổng hợp Bắc Sơn. Địa chỉ thôn Lục Phủ xã Bắc Sơn. Chủ nhiệm HTX là Khổng Thị Lương. Không hoạt động đã nhiều năm.

07, HTX Lửa Hồng. Địa chỉ số 04, Triều Dương, phường Trần Phú. Chủ nhiệm HTX là Nguyễn Văn Lý. Không có tại địa điểm đăng ký

08, HTX Dịch vụ Tổng hợp Hoa Xanh.  Địa chỉ thôn 8, xã Hải Đông. Chủ nhiệm HTX là Nguyễn Văn Tài. Không có tại địa điểm đăng ký

09, HTX thực phẩm sạch Ông Đậu.  Địa chỉ số 42 Tuệ Tĩnh phường Ka Long. Chủ nhiệm HTX là Hoàng Quang Hoàn. Không có tại địa điểm đăng ký

10, HTX Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao An Phú.  Địa chỉ khu 6 phường Hải Hòa. Chủ nhiệm HTX là Đặng Thị Dịu. Không hoạt động đã nhiều năm.

11, HTX Dịch vụ Tổng hợp Hải Hòa.  Địa chỉ Trụ sở UBND phường Hải Hòa. Chủ nhiệm HTX là Phạm Hồng Quảng. Không hoạt động đã nhiều năm.

Danh sách file đính kèm

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2018


Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018


Hướng dẫn xác định hành vi rửa tiền

Hướng dẫn xác định hành vi rửa tiền


Thông báo địa chỉ Đại lý và điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

Thông báo địa chỉ Đại lý và điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình