Đại hội Chi bộ Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái

Quyết tâm thực hiện mô hình Chi bộ 4 tốt

04/07/2022 09:44
Ngày 3/7, Chi bộ Trung tâm Hành chính công TP Móng Cái tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố Móng Cái dự. Thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt là tinh thần, mục tiêu phấn đấu của Chi bộ Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái.

Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái được thành lập theo Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND Thành phố Móng Cái. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm Hành chính công thành phố chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. 

Chi bộ Trung tâm Hành chính công được thành lập ngày 15/5/2014 theo Quyết định số 13-QĐ/ĐU của Đảng ủy cơ quan chính quyền Thành phố. Hoạt động của Chi bộ luôn bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền và tình hình thực tế của Trung tâm, đồng thời chi bộ lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của thành phố tổ chức.

Quang cảnh Đại hội 

Nhiệm kỳ qua, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, trực tiếp là sự chỉ đạo của Đảng bộ CQCQ; Chi bộ, cơ quan Trung tâm đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, nghiêm túc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, giải quyết cơ bản dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc, nhiệm vụ mới phát sinh và đạt kết quả tích cực; Phương thức lãnh đạo của chi bộ và công tác quản lý, điều hành của Trung tâm luôn được đổi mới, phù hợp và linh hoạt; Duy trì tốt sự thống nhất, đoàn kết, nhất trí trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Chi bộ và Ban Giám đốc và Công đoàn Trung tâm. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng: Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phê và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết TW 4 được đẩy mạnh; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, quản lý cán bộ, đảng viên được chú trọng, kiểm tra, giám sát trong chi bộ và chuyên môn được đổi mới, cá thể hóa được trách nhiệm; Hoạt động của Trung tâm được đổi mới, trong đó, đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất cải cách quy định, quy chế hoạt động của Trung tâm, Cải thiện mạnh mẽ quy trình thủ tục hành chính; Tham mưu và thực hiện có hiệu quả Đề án, Nghị quyết của Thành ủy về phát triển thành phố thông minh và chuyển đổi số, điểm nhấn là khai trương, đưa vào vận hành chính thức hệ thống ISO điện tử, ứng dụng phục vụ công dân số “Móng Cái Smart”, dịch vụ công trực tuyến; Chất lượng cán bộ không ngừng được nâng cao, chuyên nghiệp; Đa dạng hóa hình thức hỗ trợ công dân, không gian làm việc phục vụ công dân không ngừng được cải thiện ; Năng suất tiếp nhận và giải quyết TTHC được cải thiện, nâng cao; Mở rộng kênh tương tác, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh của công dân, tạo dựng được niềm tin, sự hài lòng của người dân, tổ chức; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ được nâng lên; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đều đạt và vượt; có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách làm, góp phần tích cực vào việc cải thiện các chỉ số, đặc biệt năm 2021: Chính quyền điện tử (ICT Index) đứng thứ 2/13; Chỉ số DGI đứng thứ 3/13, Par – Index đứng thứ 4/13, Chỉ số DDCI và SIPAS đứng thứ 6/13 huyện thị, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố Móng Cái dự và chúc mừng Chi bộ 

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả công tác chi bộ, chuyên môn, thảo luận và thống nhất quan điểm chỉ đạo “Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số là khâu đột phá phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt”. Tập trung củng cố, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực; đảm bảo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, xây dựng Đảng sẽ không có điểm kết thúc, phải đổi mới liên tục trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Lấy chi bộ là hạt nhân chính trị, đảng viên gương mẫu, tiêu biểu.

Quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất nhằm đổi mới, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công, cải cách mạnh mẽ TTHC một cách thực chất, đảm bảo các quy trình phải “thông suốt, công khai, thuận lợi”, coi lợi ích, sự hài lòng của công dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả hoạt động. Tiếp tục xác định nhân tố con người là chủ thể quyết định sự thành công trong cải cách hành chính; cán bộ, công chức được phân công, thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phải đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, thực sự tiêu biểu, “chuyên nghiệp, trách nhiệm, thực tài và mạnh dạn đổi mới”, đáp ứng ngay yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và phải thực sự đặt “cái tâm” trong  tất cả mọi công việc, đặt lợi ích chung lên trên, vì nhận dân phục vụ. Xây dựng hệ giá trị văn hóa công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức có khát vọng phát triển đất nước, khát vọng được cống hiến cho dân tộc, nhân ái, sự liêm chính. Qua đó, phấn đấu đạt mục tiêu chung là: Tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của chi bộ, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng; tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là Bí thư chi bộ, cán bộ chủ chốt thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm nhằm phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiến tới hình thành nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch vì nhân dân phục vụ.

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ, bầu trực tiếp Bí thư. Đồng chí Vũ Văn Hoan, Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Móng Cái tái cử, giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...