Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố Móng Cái

Quyết tâm thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022

22/04/2022 16:03
Là Đảng bộ đặc thù bao gồm các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế, quy hoạch, tài chính, xây dựng, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, đối ngoại… của thành phố với 22 chi bộ trực thuộc, 340 đảng viên, những năm qua Đảng bộ Cơ quan Chính quyền Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực, quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ thành phố Móng Cái. Đặc biệt, việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề công tác hàng năm luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố, các chi bộ trực thuộc đã phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 03/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề công tác năm là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạo đột phá mới trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phát triển dịch vụ, thương mại, logistic”, Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 17/12/2022 của  HĐND thành phố Móng Cái và Chương trình công tác của UBND thành phố “Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022". Theo đó, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 20/12/2021 về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với 16 chỉ tiêu cơ bản và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; đăng ký 04 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng bộ,  hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng và tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc trong năm 2022; vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố vào điều kiện công tác thực tiễn của các cơ quan, đơn vị; phân công các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy trực tiếp theo dõi, phụ trách các chi bộ trong tổ chức thực hiện các mặt công tác; ban hành chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát và nhiều văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đảng ủy CQCQ TP Móng Cái triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Với quyết tâm thực hiện tốt chủ đề công tác năm, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Đảng ủy, các chi bộ đã tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển KTXH, Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là chủ động xây dựng "Vùng xanh an toàn”; chuyển nhanh trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với đẩy nhanh tiến độ xây dựng cửa khẩu số thông minh, bảo đảm thuận lợi về quy trình, thủ tục thông quan, nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa qua cửa khẩu theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh tăng so cùng kỳ; công tác thu, chi ngân sách, đầu tư công cơ bản đảm bảo tiến độ, tính đến hết quý I năm 2022, tổng thu NSNN đạt 922.803 triệu đồng, bằng 125,4% so cùng kỳ 2021; tổng chi NSNN đạt 330.429 triệu đồng đạt 27,5% dự toán tỉnh, đạt 26,1% dự toán thành phố và bằng 195,4% so cùng kỳ; công tác GPMB được tập trung triển khai, nhiều khó khăn vướng mắc, tồn đọng về mặt bằng, đã và đang được quan tâm xem xét, giải quyết; công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái đến năm 2040 được triển khai tích cực đảm bảo tiến độ. Một số dự án động lực (đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, xây dựng cảng tổng hợp Vạn Ninh, đường từ cao tốc xuống cảng Vạn Ninh; đường nối Cầu Voi với Tỉnh lộ 335; tổ hợp cụm công nghiệp, dịch vụ và logistics phía Nam sông Lục Lầm; dự án của các nhà đầu tư chiến lược;...) đã và đang tạo hiệu ứng tốt cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

Công tác GPMB được thực hiện quyết liệt

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được tăng cường; triển khai lập và thực hiện các trình tự, thủ tục kế hoạch sử dụng đất năm 2022; tập trung giải quyết giải quyết các tồn tại về đất đai trên địa bàn Thành phố (đã giải quyết dứt điểm các kiến nghị về GPMB, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái). Kiểm tra thực địa đối chiếu quy hoạch sử dụng đất đối với các hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của người dân có nhiều tiến bộ; công tác cải cách hành chính, ứng dụng KHCN được quan tâm đẩy mạnh trong các ngành, lĩnh vực; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ; công tác văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân an toàn, tiết kiệm, các đối tượng chính sách, người có công, mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả tích cực. Đặc biệt trong quý I/2022 các chi bộ thuộc đảng bộ đã chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tham mưu luân chuyển cán bộ thực hiện tốt văn hóa công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm; ủng hộ, bảo vệ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung và sự phát triển của Thành phố. Tăng cường tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhất là lĩnh vực công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, xây dựng; bồi dưỡng kỹ năng công tác cho đại biểu HĐND...

CBCCVC 22 chi bộ, cơ quan trực thuôc nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đặt ra

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể tiếp tục được chú trọng; năng lực lãnh đạo, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ có nhiều đổi mới, tiến bộ rõ nét; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên; công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tăng cường. Đến nay đã kết nạp được 05 đảng viên mới (đạt 35,7% KH, tăng 03 đẳng viên so với cùng kỳ); kịp thời kiện toàn cán bộ lãnh đạo Đảng ủy và các chi bộ có liên quan; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng chỉ đạo của cấp trên; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được tăng cường; vai trò, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, công tác dân vận được phát huy, đẩy mạnh.

Những kết quả nổi bật của quý I năm 2022 đã khẳng định tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm của Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố.

 Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố cho biết: Với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của BTV Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, trên nền tảng kết quả công tác quý I/2022, phương hướng nhiệm vụ quý II/2022 và thời gian tới Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy và chủ đề công tác năm 2022; tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ Đảng viên phải thường xuyên học tập, nghiên cứu đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước; chủ động nâng tầm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố các ngành nghề, lĩnh vực chi bộ phụ trách, tổ chức triển khai Đề án “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện lộ trình đưa thành phố Móng Cái lên đô thị loại I trước năm 2030” của Thành ủy Móng Cái. Tích cực đổi mới tác phong, lề lối làm việc, cải cách hành chính gắn với thực hiện các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU của BTV Thành ủy "về phát triển Thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030", đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chi bộ thực hiện tốt các  chương trình công tác, chương trình công tác trọng tâm năm 2022 đã được phê duyệt, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022; Bám sát kế hoạch của Đảng ủy CQCQ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 xong trong tháng 7/2022. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kịch bản tăng trưởng kinh tế, hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm, xây dựng cửa khẩu số, khôi phục và phát triển nhanh du lịch, dịch vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo kế hoạch thu, chi ngân sách, đầu tư công, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đảng viên, công chức, viên chức... quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2022.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...