Ra quân kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi săn bắt các loại chim di cư, chim hoang dã

27/09/2023 09:23
Thực hiện Công văn số 2698/UBND - KL ngày 11/9/2023 của UBND thành phố Móng Cái về việc tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi săn bắt các loại chim di cư, chim hoang dã; Hạt kiểm lâm TP đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, UBND các xã, phường trên địa bàn ra quân kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi săn bắt các loại chim di cư, chim hoang dã

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn TP Móng Cái, để làm tốt công tác bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn, ngăn chặn tình trạng giăng lưới để săn, bẫy bắt các loài chim di cư, chim hoang dã, Hạt kiểm lâm TP đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, UBND các xã, phường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm về săn, bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài chim hoang dã, chim di cư; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi về săn, bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài chim hoang dã, chim di cư. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục triển khai ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, buôn bán sinh vật cảnh trên địa bàn về việc không mua, nbans, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp.

Ra quân kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi săn bắt các loại chim di cư, chim hoang dã

Qua ra quân kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi săn bắt các loại chim di cư, chim hoang dã, Hạt kiểm lâm TP Móng Cái phối hợp cùng các xã, phường đã ra quân được 6 lượt tổ chức tháo dỡ tiêu huỷ tại chỗ 7.250 m lưới bẫy chim, 177 cọc tre và 01 lều bạt để đánh bắt chim. Trong đó, xã Vĩnh Thực với 2 lượt ra quân tháo dõ 1.050 m lưới chim, 50 cọc tre; phường Ninh Dương ra quân 2 lượt thu giữ và tiêu huỷ 1.300 lưới bẫy chim, 47 cọc tre; phường Hải Hoà với 1.200 m lưới chim và 50 cọc tre; phường Trà Cổ với 3.700 m lưới chim và 30 cọc tre.

Thời gian tới, Hạt kiểm lâm TP đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên và môi trường sinh thái, không săn, bẫy, bắt chim di cư, chim hoang dã; Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã, thực hiện các biện pháp nhằm làm tốt công tác bảo vệ động vật hoang dã, ngăn chặn tình trạng một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn giăng lưới để săn, bẫy bắt các loài chim di cư, chim hoang dã trên địa bàn./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...