Ra quân rà soát, cập nhật dữ liệu các phương tiện xe ô tô, mô tô của các hộ dân trên địa bàn phường Hải Hoà

03/02/2023 17:55
Đây là một trong những nội dung công tác được đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, ngày 01/2 Công an phường, Tổ công nghệ số và khu phố 3 triển khai ra quân rà soát các phương tiện xe ô tô, Mô tô của các hộ gia đình trên địa bàn. Công tác triển khai thực hiện việc rà soát, thống kê, lập danh sách các phương tiện xe ô tô, mô tô của các hộ gia đình về chủng loại, biển số, số khung, số máy nhằm cập Nhật, bổ sung dữ liệu phương tiện giao thông theo kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Ninh phục vụ Đề án 06 của Chính phủ. Việc triển khai kế hoạch tổng rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đây là một trong những nội dung công tác được đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo yêu cầu của kế hoạch, sau khi kết thúc đợt tổng rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu thì phải đạt được mục tiêu là xây dựng và hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đảm bảo “đúng, đủ, sống, sạch”, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Công an cấp xã, thành viên các Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 khu phố, ấp, cộng tác viên... đến từng hộ dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp để ghi nhận thông tin của chủ xe, xe, người đang sử dụng xe trên Phiếu thu thập thông tin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Chính vì vậy, khi làm việc với các Tổ công tác, rất mong người dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp thực hiện việc kê khai đầy đủ, cung cấp chính xác các thông tin trên Phiếu thu thập thông tin phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để vi phạm pháp luật.
 

Đặng Văn Cao
Cổng TTĐT phường Hải Hoà
Loading...