Bảo hiểm xã hội - Bưu điện thành phố Móng Cái

Ra quân tuyên truyền: “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”

27/11/2021 09:18
Ngày 27/11/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Móng Cái phối hợp với Bưu điện Thành phố tổ chức ra quân tuyên truyền với chủ đề: “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”, phát triển mới, tối thiểu 40 người tham gia BHXH tự nguyện và 20 người tham gia BHYT hộ gia đình ngay trong ngày ra quân. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19, ngay trước lễ ra quân, toàn bộ lực lượng đã thực hiện test nhanh, kiểm tra cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Toàn thể cán bộ BHXH, cán bộ, nhân viên Bưu điện thành phố Móng Cái đã ra quân, tập trung tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ dân sinh tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Huy Thông, Giám đốc BHXH TP Móng Cái phát động Lễ ra quân Bảo hiểm xã hội - Bưu điện thành phố Móng Cái ra quân tuyên truyền “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khoẻ Nhân dân thông qua chính sách BHXH, BHYT”; “BHXH, BHYT là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, NLĐ tại khu vực phi chính thức, đặc biệt là các đối tượng thuộc nhóm người chưa tham gia BHYT hộ gia đình, chương trình ra quân tuyên truyền của Móng Cái là một trong những phương pháp vận động, truyền thông trực tiếp  góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về BHXH, BHYT, giúp người dân hiểu thêm về giá trị an sinh, nhân văn của chính sách, từ đó tự giác tham gia nhằm đảm bảo an sinh cho chính mình và gia đình. BHXH và Bưu điện Móng Cái cũng giao chỉ tiêu mỗi cán bộ vận động ít nhất một người tham gia BHXH TN và thực hiện phát triển mới, tối thiểu 40 người tham gia BHXH tự nguyện và 20 người tham gia BHYT hộ gia đình ngay trong ngày ra quân.

Tập trung tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ dân sinh

Trong thời gian tới, để đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH đến toàn bộ lực lượng lao động, BHYT đến toàn dân theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, BHXH thành phố Móng Cái tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động các đại lý thu, hướng tới xây dựng hệ thống đại lý và nhân viên đại lý chuyên nghiệp, năng động.

Thu Hằng- Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...