Bảo hiểm xã hội- Bưu điện TP Móng Cái

Ra quân tuyên truyền: cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

25/09/2021 13:55
Ngày 25/9/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Móng Cái phối hợp với Bưu điện Thành phố tổ chức ra quân tuyên truyền với chủ đề: “cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”.

Toàn thể cán bộ BHXH, cán bộ, nhân viên Bưu điện thành phố Móng Cái đã ra quân, tập trung tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ dân sinh tại các phường: Ninh Dương, Ka Long, Hòa Lạc, Hải Hòa, Trần Phú và thực hiện tuyên truyền trong hội nghị được tổ chức tại xã vùng cao Bắc Sơn, hướng tới đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo hiểm xã hội- Bưu điện TP Móng Cái

Ra quân tuyên truyền : cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

 

Tuyên truyền tại xã Bắc Sơn 

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khoẻ Nhân dân thông qua chính sách BHXH, BHYT”; “BHXH, BHYT là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, NLĐ tại khu vực phi chính thức, đặc biệt là các đối tượng thuộc nhóm người chưa tham gia BHYT hộ gia đình, chương trình ra quân tuyên truyền của Móng Cái là một trong những phương pháp vận động, truyền thông trực tiếp  góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về BHXH, BHYT, giúp người dân hiểu thêm về giá trị an sinh, nhân văn của chính sách, từ đó tự giác tham gia nhằm đảm bảo an sinh cho chính mình và gia đình. BHXH và Bưu điện Móng Cái cũng giao chỉ tiêu mỗi cán bộ vận động ít nhất một người tham gia BHXH TN và hiện đã vận động đc 50 người  tham gia  BHXH tự nguyện.

Tuyên truyền hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, NLĐ tại khu vực phi chính thức

Trong thời gian tới, để đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH đến toàn bộ lực lượng lao động, BHYT đến toàn dân theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, BHXH thành phố Móng Cái tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động các đại lý thu, hướng tới xây dựng hệ thống đại lý và nhân viên đại lý chuyên nghiệp, năng động.

Hiện nay, Số người tham gia BHXH của TP Móng Cái  đạt  10.000/11.473 người, đạt 87% kế hoạch tỉnh giao; chiếm 23% lực lượng lao động. Trong đó BHXH tự nguyện đạt 1.020/1.779 người,  đạt 57%  kế hoạch tỉnh giao, chiếm 1,3%  lực lượng lao động. Với nhiều giải pháp, nỗ lực, BHXH Móng Cái cùng Bưu điện thành phố  phấn đấu hoàn thành kế hoạch tỉnh giao trong 4 tháng cuối năm 2021./.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...