Ra quân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bắc Sơn

Ngày 24/09, Khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH Thành phố tổ chức ra quân hỗ trợ giúp đỡ xã Bắc Sơn xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ, Thủ trưởng Cơ quan khối Thành phố tham gia chương trình.

Các lực lượng tham gia chương trình

Tại chương trình, các lực lượng cán bộ công chức, MTTQ Thành phố, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, LĐLĐ Thành phố cùng cán bộ, chiến sỹ Lâm trường 42, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân chung tay tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng 300 cây Lim xẹt tại hai bên đường đi vào 2 thôn Phìn Hồ, Pẹc Nả, xã Bắc Sơn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thành chương trình xây dựng thôn nông thôn mới mới kiểu mẫu.

Được biết, năm 2021 theo kế hoạch của thành phố phấn đấu xây dựng xã Hải Xuân đạt NTM nâng cao, xã Bắc Sơn đạt NTM kiểu mẫu, thêm 12 thôn NTM, 41 vườn NTM và 855 hộ gia đình kiểu mẫu... Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp thì việc đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH phải được gắn liền với cải thiện chất lượng môi trường tự nhiên, duy trì ANTT, đảm bảo định hướng hình thành khu vực nông thôn đáng sống./.

Các lực lượng tham gia trồng 300 cây Lim xẹt 

Trần Bình
Trung tâm TT&VH
Loading...