Rà soát, thống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn phường Trần Phú.

12/11/2021 09:46
Ngày 28/10/2021 UBND phường Trần Phú ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác rà soát, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn phường Trần Phú.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 536/TB-UBND ngày 22/10/2021 về kết luận của đồng chí Đỗ Văn Tuấn-Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố; rà soát, thiết lập sổ bộ thuế đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại chợ Asean, phường Hải Hòa và chợ Hải Đông, xã Hải Đông. Ngày 28/10/2021 UBND phường Trần Phú ban hành Quyết định số 197/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác rà soát, chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn phường Trần Phú. Theo đó, Tổ công tác xây dưng Kế hoạch cụ thể, ngày 11/11/2021 tổ chức kiểm tra, lập biên bản làm việc đối với 13 hộ kinh doạnh nợ đọng thuế kéo dài trên địa bàn phường Trần Phú với tổng kinh phí nợ đọng 48,5 triệu đồng gắn với quy ước thuế. Kết quả 9/13 hộ đã nộp tiền ngay trong ngày với tổng kinh phí trên 34,2 triệu đồng. Đối với 04 hộ còn lại cam kết nộp tiền vào NSNN xong trước ngày 15/11/2021. Bước đầu đạt được kết quả trên là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, bằng nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt của lực lượng liên ngành (UBND phường Trần Phú, Đội quản lý thị trường số 4, Đội quản lý thuế liên phường xã số 1, Công an phường).Đ/c Trần Trường Doanh - Phó Chủ Tịch UBND Phường phối hợp với đoàn liên nghành rà soát đôn đốc các hộ kinh doanh nợ đọng thuế trên địa bàn Phường Trần Phú

Tổ công tác tiến hành lập biên bản các hộ kinh doanh trên địa bàn

       Thời gian tới, Tổ công tác tiếp tục rà soát, kiểm tra, lập biên bản đôn đốc các hộ kinh doanh nợ đọng thuế nộp NSNN theo quy định. Đồng thời Tổ công tác thường xuyên rà soát những trường hợp thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh, thực hiện điều tra, hiệp thương doanh thu làm căn cứ điều chỉnh tăng doanh thu tính thuế để quản lý thu thuế sát tình hình thực tế kinh doanh; tăng cường kiểm tra, rà soát, bổ sung danh mục các hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn để quản lý; đặc biệt là các hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm để thực hiện thu thuế theo quy định, tránh thất thu thuế.

 

Tâm Liên
Loading...