Rộn ràng Hội nghị Ban Công tác Mặt trận khu trên địa bàn phường Trà Cổ, nhiệm kỳ 2024 - 2026

23/01/2024 14:45
Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-MTTQ-BTT ngày 02/01/2024 của UB.MTTQ phường Trà Cổ về việc Tổ chức Hội Nghị Ban Công tác Mặt trận khu trên địa bàn phường, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Trà Cổ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029, đến ngày 23/1, 4/4 khu phố trên địa bàn phường đã hoàn thành xong việc tổ chức Hội nghị hiệp thương bầu Ban công tác Mặt trận khu nhiệm kỳ 2024-2026, bầu Trưởng, phó Ban công tác Mặt trận khu, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội và tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Trà Cổ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự và động viên hội nghị các khu, có các đồng chí lãnh đạo phường, Ban Thường trực UBMTTQ phường Trà Cổ, Chi ủy Chi bộ khu và sự tham gia của  đông đảo đại diện nhân dân trên địa bàn khu.

Quang cảnh Hội nghị Ban công tác Mặt trận tại các khu dân cư

Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, dưới ánh sáng nghị quyết đại hội Đảng các cấp, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ phường, nhiệm kỳ 2021-2024, Ban công tác mặt trận các khu dân cư đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Chi bộ khu và chương trình công tác của UB.MTTQ phường, triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu đô thị văn minh, khu dân cư kiểu mẫu”. Ban CTMT khu luôn phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, vận động nhân dân phòng chống dịch Covid -19 hiệu quả, phong trào văn hóa, văn nghệ các khu ngày càng phát triển, 4/4 khu giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa nhiều năm liên tục. 

 
Các ý kiến phát biểu và thảo luận tại các Hội nghị

Các Hội nghị tại Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua và đưa ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2026. 

Hội nghị đã hiệp thương bầu Ban công tác mặt trận khu nhiệm kỳ 2024 -2026; Ban CTMT các khu đã hiệp thương bầu trưởng, phó Ban công tác mặt trận đảm bảo theo tiêu chuẩn theo chỉ đạo tại Công văn 1794/MTTQ-BTT của Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Quảng Ninh ngày 07/6/2022 “Về việc quy định tiêu chuẩn Trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” xứng đáng với niềm tin của chi ủy và của nhân dân trong khu. Cũng tại Hội Nghị các khu đã tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Trà Cổ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ra mắt các Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2024-2026

Trong bầu không khí trang trọng, vui tươi phấn khởi tại các Hội nghị, Ban công tác Mặt trận khu đã phát động phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam phường Trà Cổ lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.

PTH
Loading...