Rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố Móng Cái nhiệm kỳ 2021 - 2026

02/08/2022 10:17
Chiều 1/8, HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2022 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 của HĐND Thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Huệ, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì hội nghị

Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Móng Cái khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 được tổ chức trong hai ngày 21 và 22/7/2022. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động phối hợp với UBND Thành phố và Ủy ban MTTQ Thành phố thống nhất nội dung Chương trình kỳ họp, báo cáo xin chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp theo Luật định; Thường trực HĐND Thành phố đã tăng cường chỉ đạo rà soát, đôn đốc thường xuyên, từ sớm công tác chuẩn bị nội dung cho kỳ họp nhất là việc chuẩn bị các tài liệu phục vụ kỳ họp.

Theo đánh giá, Kỳ họp được tổ chức thành công, đúng luật định, hoàn thành các nội dung đề ra thông qua 34 báo cáo, tờ trình, 20 báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu và thông qua 19 Nghị quyết, trong đó có 05 Nghị quyết về cho thôi đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI, miễn nhiệm và bầu chức danh Trưởng ban pháp chế; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND thành phố khóa XXI; 14 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022, dự kiến Kế hoạch đầu tư công bằng vốn ngân sách năm 2023, giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp, Nghị quyết về giải quyết các kiến nghị cử tri chưa giải quyết xong tại các kỳ họp trước và một số Nghị quyết về thu chi ngân sách, phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.

Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đổi mới bám sát nội dung chương trình, thời gian đã dự kiến. Đáng chú ý, kỳ họp ứng dụng các tiện ích của thành phố thông minh, kỳ họp không giấy tờ; thực hiện rút ngắn các nội dung trình bày các tờ trình, báo báo, dành nhiều thời gian cho hoạt động tham luận (02 tham luận tại hội trường), thảo luận (06 đại biểu với tổng số 14 ý kiến phát biểu thảo luận nhấn mạnh các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và trong thời gian tiếp theo). Việc chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp tiếp tục có nhiều đổi mới, bài bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trên địa bàn Thành phố. Nội dung chất vấn theo chuyên đề về 03 nhóm vấn đề nhân dân quan tâm, cử tri có nhiều kiến nghị.

Đồng chí Dương Thị Huệ, UVBTV, Phó Chủ tịch TT HĐND Thành phố phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu

Đại biểu HĐND Thành phố đã chủ động nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành; đi thực tế cơ sở, hiện trường vấn đề chất vấn; các nội dung chất vấn đều đi đến cùng sự việc, làm rõ trách nhiệm từng khâu đối với từng cơ quan, đơn vị có liên quan; sau chất vấn đã đưa các nội dung trên vào Nghị quyết để giám sát kết quả thực hiện của UBND thành phố. Đáng chú ý ngoài việc giải trình trả lời chất vấn của các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan, đồng Chủ tịch UBND Thành phố và đồng chí các thành viên UBND báo cáo giải trình làm rõ, nhận trách nhiệm nghiêm túc các tồn tại và có lộ trình giải pháp, phân công trách nhiệm giải quyết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong công tác quản lý 3 chuyên đề chất vấn tại kỳ họp.

Việc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND Thành phố và các Ban HĐND Thành phố chủ động đi khảo sát thực tế, tổ chức 02 hội nghị để làm rõ; sau đó đánh giá các kết quả theo đúng thực trạng, có nội dung yêu cầu UBND Thành phố và các ngành liên quan làm rõ, đánh giá đúng vấn đề, trên cơ sở đó tiếp tục ban hành Nghị quyết đối với những nội dung kiến nghị chưa được giải quyết thỏa đáng: Tổng số kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ cuối năm 2021 và các kỳ họp trước của HĐND Thành phố là 46 nội dung. Đến nay, đã có 29 nội dung đã giải quyết xong hoặc thông tin, giải thích cho cử tri (63%); 17/46 nội dung đã chỉ đạo giải quyết, xác định rõ lộ trình, tiến độ giải quyết chưa dứt điểm cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới (37%).

Công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ kỳ họp của UBND Thành phố và các cơ quan chức năng có nhiều cố gắng; các nội dung, tài liệu trình Kỳ họp cơ bản đảm bảo quy trình. Các Ban, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND Thành phố phân công; các Ban HĐND Thành phố làm tốt công tác phối hợp với Thường trực UBND Thành phố, các phòng ban chuyên môn liên quan trong việc khảo sát thực tế, tổ chức thẩm tra các tài liệu đảm bảo khách quan, đúng trình tự, chất lượng; thể hiện rõ quan điểm về nội dung thẩm tra, có tính phản biện, trong đó chú trọng các nội dung chưa đồng thuận, xác định nguyên nhân, cơ sở pháp lý và có những đề xuất, kiến nghị UBND Thành phố xem xét điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật, sát với thực tế của địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ họp được thực hiện đảm bảo tiến độ và nội dung, góp phần chuyển tải các nội dung trọng tâm đến đông đảo cử tri và nhân dân. Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND Thành phố và các cơ quan liên quan đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phục vụ trước, trong và sau Kỳ họp.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá, phân tích làm rõ những ưu điểm, đồng thời nêu lên một số vấn đề hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố khóa XXI. Các đại biểu cũng đề nghị cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho hoạt động chất vấn và thảo luận tại hội trường…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, công tác phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố và các phòng, ban ngành, đơn vị liên quan trong chuẩn bị, tổ chức thành công Kỳ họp thứ tám, HĐND Thành phố khóa XXI. 

Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm chú trọng triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng đại biểu HĐND Thành phố, hoạt động của HĐND các xã phường; đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp HĐND Thành phố ngày càng hiệu quả, chất lượng; quan tâm hơn nữa công tác truyền thông…

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố cũng đề nghị các Ban HĐND Thành phố, các ban ngành đoàn thể, đơn vị liên quan cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp. Qua đó, tiếp thu và tổ chức các kỳ họp sau đạt kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tại địa phương…/

 

Hải Ninh
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Loading...