Sản lượng thủy sản đạt trên 2.400 tấn

12/06/2024 17:41
Theo thông tin từ UBND Thành phố, tổng sản lượng thủy sản tháng 5/2024 đạt 2.455 tấn, tăng 224% so tháng trước; lũy kế đến 15/5 đạt trên 4.800 tấn, đạt 24%KH, bằng 101,6% CK. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đến 15/5 đạt khoảng 1.350 ha, đạt 70% KH, bằng 102,3% CK.

 

TP Móng Cái thả cá giống, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản (Ảnh: Thu Hằng)

Có được kết quả trên, thành phố Móng Cái đã triển khai nhiều giải pháp, nâng cao công tác quản lý nhà nước trong nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác tài nguyên biển. Trong đó tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo di dời, giải tỏa các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển không theo quy hoạch, thay thế phao xốp trong NTTS bằng vật liệu thân thiện với môi trường; xử lý tình trạng khai thác thủy sản trái phép bằng các ngư cụ hủy diệt trên địa bàn. Chú trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại trong nuôi trồng thủy sản.

Trong tháng, trên địa bàn phát hiện tình trạng tôm nuôi bị bệnh tại phường Hải Yên, song UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND phường Hải Yên kiểm tra và cấp phát hóa chất xử lý dịch bệnh, tuyên truyền người dân chủ động phòng chống dịch bệnh cho tôm nuôi.

Phường Trà Cổ ra quân giữ gìn môi trường biển

Thời gian tới, TP Móng Cái tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến khai thác thủy hải sản trái phép trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc việc thay thế phao xốp trong NTTS theo chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố. Tuyên truyền việc áp dụng khoa học công nghệ, tăng diện tích nuôi trồng; tăng cường tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường biển bằng nhiều hình thức, góp phần duy trì và nâng cao năng suất, giá trị sản lượng thủy sản những tháng cuối năm./.

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...