Sâu sát cơ sở, giải quyết thấu đáo ý kiến, kiến nghị của cử tri

 

.
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Tweet