Sơ kết công tác quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2022

28/06/2022 20:18
Chiều ngày 28/6, UBND TP Móng Cái tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì.

6 tháng đầu năm 2022, thành phố Móng Cái tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật cùng các chủ trương, chính sách của tỉnh, đồng thời tăng cường thực thi pháp luật về đất đai, phân công rõ trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn, UBND các xã phường và các đơn vị chức năng nhằm tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Nhờ đó, nhiều nội dung đạt kết quả tốt, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm, nhân dân vùng dự án đảm bảo an cư, an sinh...

Quang cảnh hội nghị sơ kết 
Đồng chí Phùng Thị Thu Vân, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường báo cáo kết quả công tác 

Trong đó, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao dịch đảm bảo được thực hiện tốt.6 tháng đầu năm UBND Thành phố đã cấp 2393 giấy CNQSD đất (đạt 198,26% so với cùng kỳ và đạt 52,02.% so với kế hoạch), trong đó: Cấp mới: 469 giấy (đạt 321,23% so với cùng kỳ và đạt 72,15% so KH); Cấp đổi, chuyển nhượng: 1090 giấy (đạt 208,01% so với cùng kỳ và đạt 49,54% so với kế hoạch). Chỉnh lý biến động: 834 giấy (đạt 155,30% so với cùng kỳ và đạt 47,66% so với kế hoạch); Chỉnh lý Giấy chứng nhận sau khi thu hồi đất do GPMB: 657 trường hợp. UBND Thành phố báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh để tổng hợp, trình HĐND Tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất đối với 04 dự án, chuyển mục đích đối với 12 dự án làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB. 

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư của Thành phố đã tiếp nhận từ Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 520 phương án; đã tổ chức thẩm định 461 phương án. Sau khi các đơn vị hoàn thiện hồ sơ và chuyển lại, UBND Thành phố phê duyệt 358/358 phương án đủ điều kiện phê duyệt (100%), tổng giá trị 385.8 tỷ đồng. Việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về đất đai được thực hiện nghiêm theo đúng trình tự. 

Đặc biệt, Công cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giúp cải thiện quy trình, TTHC cấp đổi, cấp mới lĩnh vực đất đai, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng Biên lai điện tử, số hóa kết quả...

Đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì

Thành phố cũng tập trung giải quyết các tồn tại về đất đai theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/02/2022 của BTV Thành ủy, trong đó đã tập trung giải quyết vướng mắc trong quá trình cấp đổi Giấy chứng nhận đối với 1.322 hồ sơ tại phường Ninh Dương ; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân khu 9, phường Hải Hòa, Cấp trùng ô đất tại phường Hải Yên, Trà Cổ ; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân tại xã Bắc Sơn, Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực; Giải quyết nhu cầu đất ở cho một số hộ dân có đất nằm trong cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đoạn qua phường Ninh Dương... đồng thời tiếp tục đề xuất, báo cáo UBND Tỉnh cho chủ trương giải quyết đối với các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố. 

Với khối lượng công việc lớn, trong khi lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng từ Thành phố đến các xã, phường còn mỏng; chất lượng không đồng đều, hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, hồ sơ địa chính chưa đầy đủ, chưa thống nhất... dẫn đến việc giải quyết các vụ việc tồng đọng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu đã thảo luận, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ. Phấn đấu 6 tháng cuối năm 2022 hoàn thành công tác GPMB các dự án trọng điểm của Thành phố và các dự án đầu tư ngoài ngân sách năm 2022. Tổ chức giao đất tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Rà soát quỹ đất còn lại trên địa bàn xã, phường; rà soát các dự án chậm tiến độ; thực hiện bồi thường GPMB các điểm quy hoạch đất ở, đất tái định cư để tạo lập quỹ đất đấu giá theo Kế hoạch đấu giá QSDĐ và Kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2022 của UBND Thành phố. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình, quy định, hạn chế thấp nhất hồ sơ quá hạn; giám sát chặt chẽ có hiệu quả từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định, theo chỉ đạo của tỉnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chị thị số 08-CT/TU ngày 02/02/2022 của BTV Thành ủy về tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất đai trên địa bàn Thành phố.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...