Hội nông dân TP Móng Cái:

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Móng Cái lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 19/7, Hội nông dân TP Móng Cái đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái tới dự. Tới dự còn có đồng chí Nguyễn Việt Dũng -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân Tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của TP Móng Cái.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Văn Định - Chủ tịch Hội nông dân TP Móng Cái phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Chu Minh Hùng - Phó Chủ tịch Hội nông dân TP thông qua báo cáo tại hội nghị

Trong nửa đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết của Đảng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp. Hội Nông dân Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai xây dựng chương trình công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng, ban hành Quy chế làm việc toàn khóa của BCH Hội các cấp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên BTV, BCH Hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác và giao chỉ tiêu thi đua hàng năm trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chương trình triển khai cụ thể hóa chủ đề công tác hàng năm; Chỉ đạo triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp: triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; Phối hợp kiểm tra hoạt động ủy thác vay vốn ngân hàng CSXH, ngân hàng NN&PTNT và Quỹ Hỗ trợ nông dân theo định kỳ hằng năm. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát các HTX, CLB do hội Nông dân hướng dẫn thành lập. Triển khai các kế hoạch sơ kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"giai đoạn 2019-2023; Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hội đã triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng chương trình NTM theo nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Thành ủy và nội dung đặt hàng với UBND Thành phố. Tiếp tục hướng dẫn các xã, phường xây dựng NTM nâng cao, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu, hộ mẫu...Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân GPMB, tham gia giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân trong các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo Hội Nông dân xã, phường phối hợp vận động, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội.

Các cấp Hội đã tập trung xây dựng kế hoạch; chương trình công tác trọng tâm hàng năm, xây dựng quy chế hoạt động. Triển khai có hiệu quả công tác quản lý hội viên; thường xuyên kiểm tra rà soát, kiện toàn, xây dựng, củng cố tổ chức Hội. Đến nay, toàn Thành phố duy trì hoạt động 14 cơ sở Hội xã, phường; 92 chi hội; 90 tổ hội; 100% cơ sở, chi, tổ hội được củng cố về tổ chức và chất lượng hoạt động. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ cho 332 lượt cán bộ hội viên, tổ chức 14 lớp tập huấn nghiệp vụ khác cho 910 lượt cán bộ hội cơ sở, tập huấn nghiệp vụ công tác hội; kỹ năng giám sát, phản biện xã hội; hoạt động ủy thác vay vốn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Công tác xây dựng quỹ Hội và thu nộp Hội phí được quan tâm, đến nay có 92/92 chi hội xây dựng được quỹ hội, hàng năm Quỹ hỗ trợ Nông dân, hàng năm ngân sách thành phố cấp bổ sung 500 triệu đồng/năm.  Trong nửa nhiệm kỳ, BCH Hội Nông dân Thành phố quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Hội các cấp, tổ chức Hội nghị lần thứ 7 HND thành phố khóa X, kiện toàn các chức danh của Hội, quan tâm hướng dẫn thành lập 02 CLB; 01 HTX; 02 Chi hội nghề nghiệp nuôi tôm thẻ chân trắng, chăn nuôi lợn tại xã Vạn Ninh và Hải Xuân. Hàng năm, 14 cơ sở hội đã ký giao ước thi đua, đồng thời triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân như phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào thi đua tham gia phòng chống dịch Covid -19 với các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ, cùng chung tay chống dịch; phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận GPMB thực hiện các dự án…

Một trong những công tác đạt được nhiều kết quả nổi bật đó là vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hai năm (2019, 2020) các cấp Hội trực tiếp giúp đỡ 25 hộ thoát nghèo với tổng số tiền 453,4 triệu đồng. Hội Nông dân thành phố phát động phong trào hội viên đóng góp kinh phí giúp đỡ hội viên nghèo với số tiền trên 35 triệu đồng, trong đó đã giải ngân tặng 01 con bò cho 01 hội viên nghèo tại xã Hải Tiến năm 2019; năm 2020 vận động xã hội hóa tặng 01 con trâu giống cho 01 hộ nghèo tại xã Quảng Nghĩa trị giá 20 triệu đồng; đầu năm 2021 phối hợp vận động xã hội hóa tặng 01 con bò giống cho 01 hộ nghèo tại xã hải Tiến. Hội Nông dân các cơ sở (Trà Cổ, Bình Ngọc, Hải Hòa, Hải Tiến) đã tích cực vận động, quyên góp ủng hộ con giống, sửa chữa nhà cho hội viên nghèo với giá trị hơn trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; Hỗ trợ vốn cho nông dân và phối hợp Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT cho nông dân vay vốn với 73 tổ vay, 2.663 hộ vay. Hội nông dân thành phố đã đào tạo nghề cho 761 hội viên, sau đào tạo giới thiệu việc làm cho 561 hội viên đạt 73,7%. Hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, công nghệ. Số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị năm 2019 có 9 mô hình; năm 2020 có 3 mô hình;  Phối hợp tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 07 buổi cho 270 hội viên về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, vận động nhân dân triển khai xây dựng 2 tuyến đường mẫu cho 2 xã Vạn Ninh xây dựng NTM kiểu mẫu và xã Bắc Sơn xây dựng NTM nâng cao. Sau khi hoàn thành đã đăng ký thi tuyến đường mẫu cấp tỉnh, kết quả tuyến đường mẫu xã Bắc Sơn đã đạt giải 3 toàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. 

Các cấp Hội từ Thành phố đến cơ sở đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện, qua đó từ đầu nhiệm kỳ đến nay, năm 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội nông dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2018 - 2023 cơ bản đạt và đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội là 16/24 chỉ tiêu; không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhưng đạt chỉ tiêu Tỉnh hội giao hàng năm là 02 chỉ tiêu; không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội là 6/24 chỉ tiêu. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt co so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội như chỉ tiêu và xây dựng vườn mẫu, hộ mẫu, chỉ tiêu về tăng trưởng Quỹ HTND, chỉ tiêu về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho cán bộ hội và hội viên.

Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017- 2020, đã có 137 hộ và 01 tập thể được tặng giấy khen. BCH Hội nông dân thành phố tặng giấy khen cho 09 tập thể và 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào, Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 3 cho 01 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 cá nhân và UBND Tỉnh tặng bằng khen cho 16 cá nhân. Thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW và Kết luận số 61-KL/TW: Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen 01 tập thể , 02 cá nhân; Tổng kết 10 năm triển khai Đề án QHTND, Hội Nông dân Tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân ; Trong chiến dịch "30 ngày đêm hoàn thành công tác GPMB dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh", đồng chí Chủ tịch HND Thành phố được UBND Tỉnh tặng bằng khen; Trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020 HND tỉnh tặng Bằng khen 01 tập thể, 01 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho HND thành phố Móng Cái trong thực hiện 10 năm công tác Hội và phong trào nông dân nhân kỷ niệm 90 năm thành lập HND Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020). Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho 06 đồng chí cán bộ cơ sở Hội; Hai năm liền 2018, 2019 Hội Nông dân thành phố được Hội Nông dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua Miền đông, năm 2020 được nhận bằng khen của Hội nông dân tỉnh.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đã có 6 tham luận của Hội nông dân các xã phường tập trung trao đổi kinh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh; vay vốn phát triển sản xuất và phát triển vùng sản xuất; đẩy mạnh các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng và hoạt động có hiệu quả các chi tổ hội nông dân nghề nghiệp;  xây dựng thương hiệu cho khoai lang Quất Đông, nội dung xây dựng chi tổ hội cơ sở vững mạnh…vv…

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Dũng -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân Tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác của Hội nông dân TP trong nửa nhiệm kỳ và 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời chỉ đạo một số nội dung trong đó nhấn mạnh vào những nhiệm vụ công tác trọng tâm về xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội hướng mạnh về cơ sở, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển kinh tế … và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu ý kiến chỉ đạo

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã phát biểu ý kiến thông tin nhanh về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình phát triển KT - XH của Thành phố Móng Cái 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời chỉ đạo 8 nội dung công tác trọng tâm đó là: Hội nông dân TP cần sâu sát cơ sở, năm chắc tình hình nông dân, nông nghiệp, nông thôn, tuyên truyền vận động nhân dân nhất là hội viên nông dân khơi dậy khát vọng đổi mới và phát triển, nông dân luôn có ý chí đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng đặc biệt là sự dám nghĩ dám làm trong tư duy hành động đơn cử như xây dựng thương hiệu sản phẩm mới như khoai lang Quất Đông ….. Hội nông dân phải lan tỏa sự đổi mới trong tư duy, cách làm và phương pháp mới từ cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội của thành phố. Tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng chính quyền, phát triển Đảng viên mới ngay trong những hội viên nông dân ưu tú tiêu biểu làm tăng đội ngũ và sức mạnh của tổ chức Đảng từ cơ sở; Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về GPMB nhất là các dự án trọng điểm nhằm tạo điều kiện cho KT - XH ở địa phương phát triển. Trong bối cảnh dịch Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, mỗi hội viên nông dân và tổ chức hội phải chung tay phòng chống dịch vì một địa bàn an toàn và thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép’”; Xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân và tín chấp cho hội viên vay vốn từ ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách tạo điều kiện phát triển kinh tế cho hội viên nông dân. Trên cơ sở định hướng phát triển của Thành phố Móng Cái sẽ trở thành đô thị loại 1, đô thị hóa rất nhanh như hiện nay, rất cần hội nông dân xây dựng đề án chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn mới và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng 14 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nông dân TP Móng Cái

Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng 14 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, đồng thời, thống nhất và thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội trong thời gian nửa cuối nhiệm kỳ 2018 - 2023 và 6 tháng cuối năm 2021 với những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...