So sánh và tổng hợp những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 so với Luật Đất đai năm 2013

31/01/2024 08:40
mongcai.gov.vn trân trọng giới thiệu tài liệu “So sánh và tổng hợp những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 so với Luật Đất đai năm 2013” do các Luật sư – Chuyên viên pháp lý của FDVN sưu tầm, tổng hợp.
.
Loading...