Sức bật từ Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

28/08/2020 13:37
Những năm qua, cùng với các tổ chức hội, đoàn thể thi đua lập thành tích hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015- 2020 và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, hướng tới Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025, Hội Nông dân TP Móng Cái đã có nhiều cách làm sáng tạo trong phát huy vai trò của người Nông dân thời đại mới, nhất là trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Móng Cái là Thành phố biên giới, có diện tích tự nhiên 516,55 km2; có 17 xã, phường ( gồm14 xã phường có sản xuất nông nghiệp và 3 phường Trung tâm); dân số hơn 10 vạn người, có 6 dân tộc (Kinh, Dao, Tày, Hoa, Sán Dìu, Sán Chay) cùng sinh sống. Trong cơ cấu kinh tế của Thành phố, Nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hơn 70% dân cư sống ở vùng ven đô thị và nông thôn.

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi của các cấp hội nông dân thành phố Móng Cái phát triển sâu rộng và nâng cao về chất lượng, từ đó khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, vươn lên làm giàu của hội viên, đưa nông dân Móng Cái xứng đáng là những nông dân thời hội nhập, thực sự là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ông Đỗ Văn Phụng (áo đỏ), Hội viên Hội Nông dân Phường Ninh Dương làm giàu

từ mô hình trang trại và mở xưởng sản xuất đá xẻ 

Kết quả của phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020”  đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của thành phố địa đầu Tổ Quốc, góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị đưa TP Móng Cái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với lộ trình đề ra.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, chỉ đạo thực hiện, Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã đáp ứng kịp thời nguyện vọng chính đáng của các hội viên, giúp họ đổi mới cách nghĩ, cách làm, sử dụng đồng vốn hiệu quả và vận dụng sáng tạo những tiến bộ mới vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và đóng góp cho xã hội.

Nông dân vùng cao phát triển kinh tế gia trại, vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững 

Trong 3 năm, các cấp Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức được 634 buổi tuyên truyền cho 40.738 lượt cán bộ hội viên nông dân về phổ biến Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020; gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh của TP Móng Cái.

Hàng năm, số lượng, chất lượng  “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” ngày càng tăng cao. Toàn thành phố  đã có 205 hộ phát triển theo mô hình kinh tế trang trại nông, lâm, ngư nghiệp, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 4.125 lao động nông thôn. Trong Giai đoạn 2017 – 2020, Móng Cái có  4.853 hộ đăng ký danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, chiếm gần 50% tổng số hộ nông dân. Qua bình xét, đã có 2.667 hộ đạt tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi các cấp,  trong đó: 268 Hộ SXKD giỏi cấp tỉnh; 896 Hộ SXKD giỏi cấp Thành phố và trên 1500  Hộ SXKD giỏi cấp cơ sở. Số hộ có mức thu nhập từ 500 triệu đồng tới 1 tỷ đồng/ năm  ngày càng nhiều. Nhờ đó, nông dân có thêm điều kiện tích cực đóng góp xây dựng địa phương, giải quyết việc làm và chung tay cùng hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Ông Lê Văn Định, Chủ tịch Hội Nông dân TP Móng Cái chia sẻ: với tinh thần “Tương thân, tương ái”, triển khai tốt các biện pháp hỗ trợ phong trào, trọng tâm là phân công hộ giàu, hộ SXKD giỏi giúp đỡ hộ nghèo, trong 3 năm (2017 - 2020) các cấp hội đã vận động được gần 1 tỷ đồng để cho vay không tính lãi; 8.700  ngày công lao động; tài trợ nhiều giống, vốn… trực tiếp giúp đỡ cho 69 hộ thoát nghèo. Cùng với đó, Nguồn vốn hơn 100 tỷ đồng qua tổ chức Hội quản lý và tín chấp được nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Móng Cái Lê Văn Định biểu dương phong trào Nông dân Bắc Sơn 

sản xuất kinh doanh giỏi 

Cũng thông qua phong trào thi đua, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội các cấp đã được nâng lên, sự phối hợp với các ngành, đơn vị nhiều hơn, khẳng định vị trí vai trò của tổ chức Hội nông dân trong công tác vận động thi đua phát triển SXKD, đồng thời giữ vai trò cầu nối giữa nông dân với nhà nước, doanh nghiệp, các nhà khoa học, tạo môi trường thuận lợi để các nhà quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, các doanh  nghiệp, các cấp, các ngành đầu tư hỗ trợ giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

         3 năm chưa phải là chặng đường dài nhưng thực sự đã khẳng định sức bật mạnh mẽ của nông dân nơi địa đầu đất nước, vừa góp phần đưa nhanh các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn một cách thiết thực, hiệu quả vừa tạo nền tảng vững chắc đắp xây thành tựu NTM . Trên đà thắng lợi, TP Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020 -2023” với mục tiêu: đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào, vận động nông dân phát huy tiềm năng thế mạnh về vốn, về lao động, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao và khả năng cạnh tranh lớn; phát triển các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương, góp phần hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, gắn với thương hiệu sản phẩm. Cùng với đó, Hội nông dân các cấp tiếp tục chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và sâu sát cơ sở, thiết thực tham gia thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chương trình giảm nghèo của Thành phố Móng Cái giai đoạn 2020- 2025, phát huy vai trò là trung tâm nòng cốt trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Bức tranh NTM Móng Cái hôm nay ngày càng hoàn thiện, phần lớn, chính là nhờ vai trò chủ thể của người nông dân, trong đó phong trào “ Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thực sự là động lực, tạo sức bật cho nông dân thời kỳ mới, là thành quả của Người Nông dân, của tổ chức Hội nông dân nơi địa đầu Tổ Quốc gửi trọn niềm tin với Đảng.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH Móng Cái
Loading...