Banner tin

Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ"

Trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa không chỉ gương mẫu, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn vượt lên chính mình để dành thắng lợi trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tỏa sáng niềm tin với Đảng, tiếp lửa truyền thống cho thế hệ tương lai.

Lễ kết nạp hội viên CCB mới tại Hội CC khu 9 phường Hải Hòa

Phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", các cấp Hội CCB từ Thành phố đến cơ sở luôn đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, xây dựng đội ngũ CCB có lập trường tư tưởng vững vàng, có trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Sau 27 năm thành lập, Hội CCB Thành phố tiếp tục ổn định và phát triển với 20 đầu mối cấp xã, phường trực thuộc, 103 chi Hội với 2.969 hội viên. Trải qua hành trình gần 1/4 thế kỷ xây dựng và trưởng thành, những người lính năm xưa đã để lại bao dấu ấn đẹp trên chặng đường mới; có những đóng góp thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm giàu đẹp thêm cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Bùi Giang Nam, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố cho biết: “Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội luôn bám sát những định hướng tư tưởng của Đảng, tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị đến hội viên; đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với tính chất đặc thù của CCB là những lớp người đã trải qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kinh nghiệm công tác quân sự, quốc phòng. Khi trở về địa phương đã trở thành lực lượng quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; là lực lượng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; gương mẫu đi đầu trong chấp hành và vận động con, cháu, gia đình, dòng họ và nhân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc – coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn từ cơ sở”.

Sau 27 năm thành lập, Hội CCB Thành phố tiếp tục ổn định và phát triển với 20 đầu mối cấp xã, phường trực thuộc, 103 chi Hội với 2.969 hội viên

Trên từng cương vị công tác, hội viên CCB từ Thành phố đến cơ sở không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ năng lực công tác, gương mẫu, đoàn kết, là cầu nối quan trọng giữa Hội CCB với Đảng, với nhân dân. Nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các cương vị trong cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp. Trong Đại hội đại biểu Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, có 133 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó 53 CCB được bầu làm Bí thư chi bộ, 5 CCB được bầu làm Bí thư Đảng bộ cơ sở. Trong bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có 103 hội viên CCB trúng cử HĐND các xã, phường.

Tiên phong trong chiến đấu, trên mặt trận mới hôm nay, những người lính Cụ Hồ năm xưa vẫn nêu cao bản lĩnh trên trận tuyến phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Với phương châm “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, các cấp Hội từ Thành phố đến cơ sở đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vượt khó vươn lên. Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế của từng tổ chức Hội, động viên hội viên phát huy vai trò gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, vật nuôi, cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về hỗ trợ việc làm, xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm. Trong đó, mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững và vươn lên làm giàu hợp pháp được xác định là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt của Hội.

Hội CCB từ Thành phố đến cơ sở xung kích tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân tích cực tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong xã hội. Gần 1,6 tỷ đồng được huy động trong cán bộ, hội viên các cơ sở Hội và quỹ Hội cho nhau vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình; hàng triệu cây, con giống san sẻ giúp nhau những lúc khó khăn để cùng nhau từng bước thoát nghèo đã trở thành “chất keo” gắn kết tình đồng chí, đồng đội.

Phát huy vai trò của mình, những năm qua Hội CCB Thành phố đã đứng ra nhận ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố với số tiền 2 tỷ 723 triệu đồng cho 87 hộ CCB vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chủ động khai thác các nguồn vốn khác cho hội viên vay phát triển kinh tế. Việc huy động các nguồn vốn trên tuy chưa phải nhiều những đã giúp đỡ 16 hộ thoát nghèo. Đã thành lập và duy trì hoạt động của 2 câu lạc bộ CCB làm kinh tế cấp xã, phường như: CLB nuôi trồng thủy sản CCB xã Vạn Ninh với 27 hội viên; Câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi phường Hải Yên với 50 hội viên hoạt động có hiệu quả. Đến nay, toàn Thành phố có 150 ao, đầm và 88 trang trại, gia trại lớn nhỏ của hội viên CCB.

Hội CCB từ Thành phố đến cơ sở xung kích tham gia đảm bảo trật tự ATGT

Từ mục tiêu “Phát triển hiệu quả, bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội”, sự ra đời của hội doanh nghiệp Cựu Chiến binh TP Móng Cái một lần nữa tiếp tục khẳng định vị thế, trách nhiệm của người lính trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Kinh tế phát triển, các hội viên CCB không quên chăm lo, quan tâm đến đời sống của đồng đội còn khó khăn. Trong 5 năm đã có 4 căn nhà tình nghĩa được xây dựng và sửa chữa tặng các đồng đội khó khăn; hàng trăm triệu đồng cũng được các hội viên CCB quyên góp ủng hộ cho trẻ em nghèo trên địa bàn TP Móng Cái. Với bản lĩnh, ý chí “Bộ đội Cụ Hồ” và từ cách nghĩ, cách làm đúng đắn, sáng tạo phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó đồng chí, đồng đội, tỷ lệ hộ CCB nghèo đã giảm nhanh từ 0,39% năm 2012, đến năm 2014 không còn hộ nghèo; nâng hộ khá, giảm từ 49,53% năm 2012 lên 71,86% năm 2016.

Hội CCB các cấp là lực lượng tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các cấp hội CCB luôn gương mẫu tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương, tỉnh và địa phương như phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phối hợp chặt chẽ với các ngành nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", “xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Tổ tự quản ANTT, ATGT” thôn, khu, “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”, “Cứng hóa đường bê tông”…  Các phong trào thi đua của CCB đã thực sự phát huy tác dụng, khơi dậy nguồn nội lực từ lực lượng hội viên CCB trên địa bàn Thành phố, thu hút, khuyến khích đông đảo hội viên thi đua phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Trong đó mô hình “Thắp sáng đường quê” đã trở thành “điểm sáng” trong xây dựng nông thôn mới ở Móng Cái; phong trào có ý nghĩa sâu sắc về kinh tế - xã hội, có sức lan tỏa góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, ATGT.  Được triển khai từ năm 2014 với sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, đến tháng 12/2015, cơ bản 56/56 thôn của 9 xã xây dựng nông thôn mới, 30 khu của 5 phường nông nghiệp đã lắp được 2.484 bộ bóng, chiếu sáng 100,62 km đường thôn, bản, khu phố, tổng kinh phí là trên 1 tỷ 732 triệu đồng, trong đó CCB đóng góp trên 561 triệu đồng.


Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực

Bên cạnh vai trò tiên phong, gương mẫu trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế, những người lính Cụ Hồ năm xưa còn có vai trò rất ý nghĩa đó là “tiếp lửa” truyền thống cho thế hệ trẻ, cùng chăm lo cho thế hệ tương lai. Trong những năm qua, Hội và tổ chức đoàn cùng cấp đổi mới nội dung, hình thức phương pháp giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Thông qua các phong trào: “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”; “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Móng Cái”…để rèn luyện tinh thần, hoài bão cách mạng cho lớp trẻ, niềm tự tôn dân tộc và khởi dậy lòng yêu quê hương, đất nước. Trên cơ sở đó nâng cao vị thế, uy tín của Hội CCB trong việc "Truyền lửa " cho lớp trẻ, tạo sự gắn bó, hiểu biết giữa thế hệ trẻ với CCB.

Mô hình “Thắp sáng đường quê” của CCB đã trở thành “điểm sáng” trong xây dựng nông thôn mới ở Móng Cái

Xứng đáng với niềm tin Đảng và nhân dân, những năm qua, Hội CCB TP Móng Cái đã vinh dự được Ban chấp hành Trung ương hội CCB Việt Nam tặng cơ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác, góp phần tô thắm truyền thống của CCB Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội CCB Thành phố, đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định: Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB thành phố đã đoàn kết, gắn bó và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội; các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển văn hóa – xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.  Chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên CSHCM thành phố giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp; chú trọng xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Là một trong những đoàn thể hưởng ứng, thích nghi nhanh với hoạt động của cơ quan Khối MTTQ theo mô hình mới... Những kết quả mà Hội CCB các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Kinh tế phát triển, các hội viên CCB không quên chăm lo, quan tâm đến đời sống của đồng đội còn khó khăn

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, đồng hành với công cuộc đổi mới của Đảng, của đất nước, trước nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, với bản lĩnh được tôi luyện vững vàng, “cựu mà không cũ” , Hội CCB TP Móng Cái đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, với tinh thần "Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng hội phát triển vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc biên cương thân yêu của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Lễ kết nghĩa giữa trường Tiểu học Hải Đông và Công ty CPTM Trung Thành

Lễ kết nghĩa giữa trường Tiểu học Hải Đông và Công ty CPTM Trung Thành


Tuổi cao, gương sáng phát triển kinh tế

Tuổi cao, gương sáng phát triển kinh tế


Giám sát UBND TP Móng Cái về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giám sát UBND TP Móng Cái về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020


Móng Cái chủ động đảm bảo an toàn hồ, đập, kênh mương trước mùa mưa bão

Móng Cái chủ động đảm bảo an toàn hồ, đập, kênh mương trước mùa mưa bão


Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết


Liên hoan tiếng hát khu dân cư phường Bình Ngọc lần thứ 3 năm 2018

Liên hoan tiếng hát khu dân cư phường Bình Ngọc lần thứ 3 năm 2018


Sơ khảo Hội thi người giới thiệu hay nhất về Móng cái lần thứ II năm 2018

Sơ khảo Hội thi người giới thiệu hay nhất về Móng cái lần thứ II năm 2018


Giải cứu thành công 2 nạn nhận bị lừa bán sang Trung Quốc

Giải cứu thành công 2 nạn nhận bị lừa bán sang Trung Quốc


Rộn ràng liên hoan tiếng hát khu dân cư Phường Hòa Lạc 2018

Rộn ràng liên hoan tiếng hát khu dân cư Phường Hòa Lạc 2018


Sôi nổi giải thể thao viên chức, lao động Ban quản lý Chợ Móng Cái

Sôi nổi giải thể thao viên chức, lao động Ban quản lý Chợ Móng Cái


Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5


Kiểm tra công tác đảm bảo PCCC

Kiểm tra công tác đảm bảo PCCC


Đại hội Hội Thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài TP Móng Cái lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Hội Thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài TP Móng Cái lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023


Đảm bảo ATGT khi thi công dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phía Tây Ka Long đường Hùng Vương phường Ka Long thành phố Móng Cái

Đảm bảo ATGT khi thi công dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phía Tây Ka Long đường Hùng Vương phường Ka Long thành phố Móng Cái


Móng Cái bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép tiền qua biên giới

Móng Cái bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép tiền qua biên giới