Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách năm 2024

26/03/2024 22:36
Nhằm nâng cao nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã, phường trực tiếp tham gia công tác theo dõi, quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ngày 25/3, Phòng giao dịch NHCSXH TP Móng Cái phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã, phường trên địa bàn Thành phố tổ chức tập huấn nghiêp vụ tín dụng chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách của Thành phố và 17 xã, phường trên địa bàn Thành phố.
Tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách năm 2024

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cán bộ NHCSXH Thành phố giới thiệu một số nội dung cơ bản về mô hình hoạt động của NHCSXH, các chương trình vay vốn đang thực hiện tại NHCSXH TP Móng Cái, các nội dung trong hoạt động ủy thác đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã, phường.

Cũng tại buổi tập huấn, Phòng giao dịch NHCSXH TP Móng Cái tập trung hướng dẫn về quy trình, phương pháp kiểm tra giám sát, cách thức ghi chép các nội dung được kiểm tra trên các mẫu biểu và trao đổi về các nội dung chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác của hội, đoàn thể các cấp. Ngoài ra, các tổ chức chính trị xã hội còn được hướng dẫn theo dạng cầm tay chỉ việc về công tác sắp xếp hồ sơ lưu trữ tại hội cấp phường, cấp xã và tại Ban quản lý Tổ TK&VV. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã tham gia thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc cũng như kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn. Tất cả các ý kiến, vướng mắc từ lãnh đạo hội, đoàn thể xã, Ban quản lý Tổ TK&VV đã được Phòng giao dịch NHCSXH Thành phố giải đáp trực tiếp.

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần giúp các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiểu sâu hơn về quyền lợi trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH; đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Từ đó đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành Tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp giữa các bên liên quan với NHCSXH Thành phố trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ngày càng chặt chẽ, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...