Tập huấn thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

08/06/2024 03:33
Ngày 8/6, tại TP Móng Cái, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Trung tâm Hành chính công Thành phố tổ chức hội nghị Tập huấn thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
Các đại biểu tham gia tập huấn thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tham dự buổi tập huấn, 113 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã được nghe báo cáo viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực tiếp truyền đạt về nội dung số hoá hồ sơ thủ tục hành chính và giải quyết trên môi trường điện tử TP Móng Cái; Nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số trong hoạt động giải quyết TTHC; số hóa hồ sơ TTHC, tính pháp lý, lợi ích của việc tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC bản điện tử; Thực hiện các quy định về số hóa hồ sơ TTHC, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, TTHC không phải nộp hồ sơ giấy; Hướng dẫn kỹ năng thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Đồng chí Vũ Văn Hoan, Giám đốc Trung tâm Hành chính công Thành phố phát biểu tại lớp tập huấn
Lãnh đạo phòng nghiệp vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực tiếp truyền đạt

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử cho các cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trong toàn tỉnh. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người dân về tính pháp lý, lợi ích của việc sử dụng kết quả giải quyết TTHC bản điện tử; hướng dẫn kỹ năng tạo lập hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử, tra cứu thông tin dữ liệu cá nhân, ký số điện tử, thanh toán điện tử, tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực. Qua đó thực hiện các thủ tục hành chính công công khai, minh bạch và đem lại sự hài lòng của nhân dân.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...