HĐND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Tài liệu Chương trình Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề)

20/04/2023 09:15

⇒ Chương trình Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (xem tại đây)

Gồm có: 

⇒ TT, DTNQ miễn nhiệm bầu Ủy viên UBND

⇒ TT, DTNQ phân bổ kết dư 2022

⇒ TT, DTNQ về điều chỉnh 1 số dự án

⇒ TT, DTNQ điều chỉnh KHĐTC GĐ 2021.2025

⇒ TT, DTNQ bổ sung KHĐTPT 2023

⇒ BCTT về nguồn kết dư

⇒ BCTT về điều chỉnh chủ trương DA ĐTC

⇒ BCTT về KHĐTC GĐ 2021.2025

⇒ BCTT điều chỉnh KH vốn ĐTPT

 

.
Loading...