Tài liệu họp HĐND thành phố Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

30/05/2022 08:03

 

Số/kí hiệuTrích yếu             Ban hànhNgười ký
    
146-NQ-HĐNDNhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 202315/12/2022Nguyễn Văn Đô
142-NQ-HĐNDKế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023 của HĐND TP MC15/12/2022Nguyễn Văn Đô
141-NQ-HĐNDChất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202615/12/2022Nguyễn Văn Đô
140-NQ-HĐNDKết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa XXI; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND Thành phố15/12/2022Nguyễn Văn Đô
139-NQ-HĐNDKết quả giám sát việc triển khai thực hiện các NQ của HĐND TP về đầu tư bằng vốn ngân sách từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/9/2022 trên địa bàn TP MC15/12/2022Nguyễn Văn Đô
233-BC-HĐNDBC thẩm tra các báo cáo tổng kết năm 2022 của UBND TP và dự thảo NQ về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 trình tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND TP13/12/2022Nguyễn Chí Trung
236-BC-HĐNDBC thẩm tra báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 202313/12/2022Nguyễn Chí Trung
1130-BC-UBNDBáo cáo Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ tám HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202608/12/2022Nguyễn Phúc Vinh
224-BC-HDNNDBC kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND TP khóa XXI; việc triển khai thực hiện NQ số 116/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của HĐND TP07/12/2022Dương Thị Huệ
223-BC-HĐNDBC thẩm tra BC kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, HĐND TP khóa XXI; việc triển khai thực hiện NQ số 116/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của HĐND TP07/12/2022Nguyễn Chí Trung
222-BC-HĐNDBC thẩm tra BC kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, HĐND TP khóa XXI; việc triển khai thực hiện NQ số 116/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của HĐND TP07/12/2022Nguyễn Thị Hậu
221-BC-HĐNDBC kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của TT HĐND TP MC01/12/2022Dương Thị Huệ
1127-BC-UBNDBáo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 202305/12/2022Hồ Quang Huy
1115-BC-UBNDBáo cáo Kết quả giải quyết các nội dung sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - HĐND TP Khóa XXI02/12/2022Nguyễn Phúc Vinh
218 -BC-HĐNDBC tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202630/11/2022Dương Thị Huệ
201/TB-HĐNDDự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thành phố Móng Cái Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)16/11/2022Dương Thị Huệ
199/KH-HĐNDKế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIV, HĐND thành phố khóa XXI15/11/2022Dương Thị Huệ
137-NQĐiều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách TP năm 2023 của HĐND TP14/11/2022Nguyễn Văn Đô
132/NQ-HĐNDVề việc tổ chức lại các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái14/11/2022Nguyễn Văn Đô
 Chương trình Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202608/11/2022TT HĐND
1038/GTT-HĐNDGiấy triệu tập Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 202608/11/2022Dương Thị Huệ
184/KH-HĐNDKế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV08/11/2022Dương Thị Huệ
126/TB-HĐNDThông báo kết quả kỳ họp thứ Tám - HĐND thành phố, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202625/7/2022Vũ Khánh
122/NQ-HĐNDĐiều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TP giai đoạn 2021-2025 tại các NQ của HĐND TP số: 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021, 93/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 và 105/NQ-HĐND ngày 27/5/202222/7/2022Nguyễn Văn Đô
113/NQ-HĐNDNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 202222/7/2022Nguyễn Văn Đô
122/CTr-HĐNDChương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) - HĐND thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202618/7/2022Dương Thị Huệ
106/BC-HĐNDBáo cáo thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và dự thảo NQ về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 202215/7/2022Nguyễn Thị Hậu
105/BC-HĐNDBáo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND TP và dự thảo NQ về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022 trình tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND thành phố15/7/2022Lê Đức Tâm
104/BC-HĐNDBáo cáo thẩm tra đối với các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố15/7/2022Lê Đức Tâm
635/BC-UBNDBáo cáo Kết quả giải quyết các nội dung sau chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - HĐND TP Khóa XXI15/7/2022Đỗ Văn Tuấn
97/BC-HĐNDBáo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND thành phố07/7/2022Lê Đức Tâm
94/BC-HĐNDKết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XXI; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/NQQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố06/7/2022Dương Thị Huệ
93/BC-HĐNDBáo cáo thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, HĐND TP khóa XXI; việc triển khai thực hiện NQ số 87/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố05/7/2022Lê Đức Tâm
90/BC-HĐNDBáo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202629/6/2022Dương Thị Huệ
85/KH-HĐNDKế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Tỉnh Khóa XIV, HĐND Thành phố Khóa XXI14/6/2022Dương Thị Huệ
84/TB-HĐNDThông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND thành phố Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-202614/6/2022Dương Thị Huệ
105/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 tại các Nghị quyết của HĐND thành phố Móng Cái số: 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021, 93/NQ-HĐND ngày 12/4/202227/5/2022Nguyễn Văn Đô
68/BC-HĐNDBáo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 tại các Nghị quyết của HĐND thành phố Móng Cái số: 82/NQ-HĐND ngày 17/12/2021, 93/NQ-HĐND ngày 12/4/202226/5/2022Nguyễn Thị Hậu
67/BC-HĐNDBáo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách thành phố Móng Cái khởi công năm 2022 (đợt 3)26/5/2000Nguyễn Thị Hậu
Tài liệu kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021)(tải về)16/12/2021

 

    

 

 

Lê Thiết Quân
Loading...