Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc đối với một số bệnh liên quan sau mắc Covid-19

07/06/2022 10:35

Tài liệu Hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc một số dấu hiệu sau mắc COVID-19 được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-BYT ngày 18/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19 để người dân, cán bộ y tế (cơ sở) dễ tiếp cận và sử dụng.

pv
Loading...