Tài liệu truyền thông về ứng dụng PC-Covid và quét mã QR

26/11/2021 08:41

1. Clip giới thiệu về ứng dụng PC- Covid:

https://drive.google.com/file/d/1SXV_j7MiaRNLPEj5KoaWtFUSv6XQbTMi/view?usp=sharing (tải xuông)

2. Video ca nhạc truyên truyền về PC- Covid và quét QR:

https://drive.google.com/file/d/1XjAGK8McHbesEXTz157d-rv_RiFiJ-gq/view?usp=sharing (tải xuông)

3. Clip TVC tuyên truyền về quét mã QR ở nơi công cộng:

https://drive.google.com/file/d/1tcf7bI3qEyj4OiEVLzmP-KZAGyOJ_0ir/view?usp=sharing (tải xuông)

4. Bộ tài liệu in ấn (Brochure, Poster, Standee, Tờ rơi…) giới thiệu về PC- Covid và quét mã QR nơi công cộng:

https://drive.google.com/drive/folders/1-KyDo1-CGZOwfirtbeBtu3Cp4NNgtD8F?usp=sharing (tải xuông)

Loading...