Tăng cường phòng, chống, kiểm soát bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn Thành phố.

07/06/2024 14:07
Thời gian qua, trên địa bàn Thành phố xuất hiện một số ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi và đang có chiều hướng gia tăng, dịch bệnh này nếu không được ngăn chặn, khoanh vùng, dập dịch, khống chế kịp thời sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và bảo đảm nguồn cung thực phẩm trên địa bàn Thành phố và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh tại công văn số 2080-CV/TU ngày 04/6/2024 về phòng, chống, kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn Tỉnh; để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chủ động phòng, chống, kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi kịp thời, có hiệu quả, không để lây lan diện rộng, Thường trực Thành ủy đã ban hành công văn chỉ đạo cụ thể:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng ban, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi lợn phải xác định công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, nhất là trong thời điểm thời tiết thay đổi, diễn biến phức tạp làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhất là tại các khu vực đang có dịch và khu vực có nguy cơ cao xuất hiện dịch.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao để tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả các phương án phòng, chống và xử lý các tình huống khi dịch bệnh xảy ra theo phương châm “3 trước ”, “4 tại chỗ”, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyên chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực này, tạo sự đồng thuận cả về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trong tổ chức thực hiện. Gắn trách nhiệm người đứng đầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan, bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi lợn trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi”, Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Giao đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, trực tiếp là đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng chống dịch; tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực đang có dịch và khu vực có nguy cơ cao xuất hiện dịch; triển khai ngay các đợt tổng vệ sinh, khử trùng tại các khu vực có dịch, vùng có nguy cơ cao để tiêu diệt mềm bệnh ngoài môi trường; bố trí các chốt kiểm dịch động vật tạm thời ở cấp xã để thực hiện kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn; khuyến cáo người dân chăn nuôi chỉ nhập lợn rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch (nếu mua lợn từ ngoài Tỉnh) về chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ trên địa bàn quản lý; chủ động phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Kịp thời thông tin, báo cáo khi có tình huống phát sinh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức phòng, chống dịch nhanh chóng, hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, hóa chất và huy động mọi nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch với mục tiêu cao nhất là khoanh vùng, dập dịch, nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới, tuyệt đối không để lây lan diện rộng trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thuỷ sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.

Phòng Kinh tế Thành phố: theo dõi chặt chẽ, tổng hợp diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi để kịp thời báo cáo, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố; cử cán bộ kỹ thuật xuống các địa phương đã xuất hiện dịch hỗ trợ, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch. Chủ động phối hợp với Công an, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật.

Phòng Y tế Thành phố: phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là việc sử dụng, tiêu thụ sản phẩm động vật tại các nhà hàng, bếp ăn tập thể; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng, tiêu thụ sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm soát giết mổ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố:  Hướng dẫn người chăn nuôi, tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao về dịch bệnh, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học.  Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn Lợn như lở mồm long móng, tai xanh, đặc biệt là vắc xin dịch tả lợn Châu Phi cho đàn lợn thịt tại các địa phương đã, đang có dịch, có nguy cơ cao bao gồm cả đàn lợn đã tiêm vắc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, đảm bảo tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin. Chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Đội Quản lý thị trường số 4: phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, kinh doanh các sản phẩm từ lợn tại các chợ, điểm kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công an Thành phố: chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác điều tra, theo dõi tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ biên giới, các địa phương đang có dịch; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ban Dân vận Thành ủy, Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH Thành phố: tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến về bệnh dịch tả lợn Châu Phi; vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức chỉ đạo phòng, chống, khống chế dịch ở từng cấp; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; kịp thời đưa thông tin, chính xác, cụ thể về tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn toàn Thành phố.

Giao Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy biết, chỉ đạo.

Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...