Tăng cường quản lý thực hiện các quy định về phát ngôn và sử dụng mạng xã hội

17/11/2021 10:05

Căn cứ luật  An ninh mạng năm 2018; Quyết định 874/QĐ- BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin Truyền thông về '' Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội''. Để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xác lập ý thức và thái độ đúng đắn xây dựng phong cách, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong công việc và trong sử dụng mạng xã hội; tăng cường quản lý hoạt động, nội dung đăng tải của các nhóm, fanpage, người dùng zalo và các trang mạng xã hội khác trên địa bàn, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành công văn 5711/UBND-VHTT V/v tăng cường quản lý, thực hiện các quy định về phát ngôn và sử dụng mạng xã hội:

i.

Tâm Liên
Loading...