Tập huấn, diễn tập xử lý tình huống đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng

19/09/2023 16:44
Sáng 19/9, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35) TP Móng Cái tổ chức Hội nghị tập huấn diễn tập xử lý tình huống đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng BCĐ 35 Thành phố chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị tập huấn có gần 70 học viên là BCĐ 35, tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 và thành viên BCĐ 35 Thành phố.
Tập huấn, diễn tập xử lý tình huống đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp trao đổi chuyên đề xử lý tình huống đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng. Trong đó đưa ra tình huống giả định; từ đó đưa ra phương châm, nguyên tắc khi xử lý; chủ trương xử lý; Quy trình, các bước xử lý tình huống; Quy trình chuẩn bị, đăng tải, lan tỏa thông tin, bài viết, hình ảnh.

Các đồng chí trong BCĐ 35 Thành phố tham gia ý kiến tại hội nghị tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị, cập nhật những nội dung thông tin liên quan đến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và thực trạng của thông tin xấu, độc trên không gian mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; nắm được quy trình, các bước tiến hành xử lý, đấu tranh chống các quan điểm thù địch trên không gian mạng; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn Thành phố.

 Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng BCĐ 35 Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng BCĐ 35 Thành phố đề nghị Thường trực BCĐ 35 Thành phố chuyển hóa quy trình, các bước xử lý tình huống thành sơ đồ cây; tiếp tục tổ chức tập huấn cách viết bố cục 1 tin đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng, để vận hành cơ chế lan tỏa thông tin. Thường trực BCĐ 35 Thành phố rà soát lại quy chế làm việc của BCĐ, đội ngũ công tác viên. BCĐ 35 Thành phố trong giai đoạn này phải thường xuyên thường trực thông tin và phát hiện thông tin; các thành viên trong BCĐ 35 phải nắm tình hình và bám tình hình./.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...