Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, xuất khẩu lao động

08/06/2020 14:39
Ngày 8/6, tại Phường Hải Hòa, Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh phối hợp với Thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, xuất khẩu lao động.

Tại Hội nghị, trên 70 đại biểu là tuyên truyền viên cơ sở; lãnh đạo UBND Phường Hải Hòa, cán bộ làm công tác lao động xã hội; trưởng các khu phố và hộ dân tiêu biểu đã đã được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH tự nguyện, xuất khẩu lao động.

Quang cảnh Hội nghị 

Đại diện Sở LĐ TBXH Tỉnh tập huấn 

Nội dung tập huấn: Những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Trung ương và của tỉnh về công tác xuất khẩu lao động. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký tham gia xuất khẩu lao động. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, chính sách  hỗ trợ cho người lao động khi tham gia xuất khẩu lao động. Cách thức tư vấn, tuyên truyền về xuất khẩu lao động và các thông tin về một số thị trường xuất khẩu lao động. Hướng dẫn kỹ năng tư vấn, tuyên truyền cho các tuyên truyền viên. Đồng thời, tuyên truyền về Luật BHXH, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò trụ cột của chính sách BHXH trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước, tiếp thu, trực tiếp giải đáp những vấn đề về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; từ đó giúp mỗi người không chỉ có hiểu biết đúng đắn về chính sách BHXH tự nguyện mà còn là đối tượng tham gia, là những tuyên truyền viên tích cực để tiếp tục vận động người thân, gia đình, cộng đồng cùng chủ động tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu phấn đấu triển khai BHXH toàn dân.

 

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...