Tập huấn một số kinh nghiệm vè việc phân bổ dự toán và giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND

17/02/2023 22:37
Ngày 17/2, Thường trực HĐND TP Móng Cái đã tổ chức hội nghị Tập huấn một số kinh nghiệm vè việc phân bổ dự toán và giám sát việc thực hiện nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách địa phương và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách hàng năm. Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tập huấn
Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP quán triệt tại hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP trực tiếp truyền đạt một số nội dung thông tin, quán triệt kinh nghiệm giám sát việc thực hiện cơ chế biện pháp điều hành ngân sách, đầu tư công đã được HĐND tỉnh, HĐND TP ban hành nghị quyết triển khai thực hiện đối với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hậu - Trưởng ban KT - XH HĐND TP trình bày nội dung tập huấn kinh nghiệm về phân bổ ngân sách địa phương và cơ chế, chính sách điều hành ngân sách hàng năm.

Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP  trực tiếp rình bày chuyên đề
Đồng chí Nguyễn Thị Hậu - Trưởng ban KT - XH HĐND TP  trình bày chuyên đề 

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến tham gia của các đại biểu và đại biểu HĐND các xã, phường, đồng thời, thảo luận, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của Phòng Tài chính - Kế hoạch TP đối với các tồn tại của các xã phường khi thẩm định các nội dung liên quan đến phân khai dự toán ngân sách xã, phường và một số nội dung liên quan tới nhiệm vụ tài chính ngân sách của xã, phường; ý kiến của Kho bạc nhà nước TP Móng Cái đối với khó khăn, tồn tại khi kiểm soát thu chi ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn TP; Ý kiến của Chi cục thuế TP Móng Cái về những giải pháp tăng thu đảm bảo dự toán thu ngân sách cấp xã, phường cũng như những ý kiến giải đáp của các đơn vị, cơ quan có liên quan.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết thúc hội nghi, đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP phát biểu nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp, quán triệt một số chính sách, cơ chế và biện pháp nội dung nhiệm vụ liên quan đến đầu tư ngân sách và một số nội dung quan trọng khác đã được HĐND Tỉnh và HĐND TP ban hành Nghị quyết để UBND Tỉnh, UBND TP thực hiện trong đó có những vẫn đề xuất phát từ thực tiễn nhằm học tập kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và kỹ năng hoạt động cũng như đánh giá khó khăn thuận lợi, hạn chế và nguyên nhân mà các xã, phường hay gặp lại trong việc trình tài chính thẩm định đóng góp đề xuất các giải pháp để từng bước và tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nội dung và chất lượng hoạt động thẩm tra của câc ban HĐND. Đối với các chuyên đề được lựa chọn sẽ cung cấp về các chủ trương lớn và quy định cụ thể về pháp luật để thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết lĩnh vực của ban KT - XH HĐND. Trên cơ sở các vấn đề chuyên sâu trọng tâm cũng giúp cho các đại biểu các kỹ năng, kinh nghiệm quý trong thực hiện nhiệm vụ của HĐND nhằm thúc đẩy tư duy đổi mới và hoạt động của HĐND các cấp.

Hội nghị tập huấn đã thành công tốt đẹp và đáp ứng được yêu cầu nội dung tập huấn. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động và công tác phối hợp của HĐND, Thường trực và các ban của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...