Tập huấn nghiệp vụ bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

21/04/2022 13:52
Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, sáng 20/4, Sở Nội Vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 tới 13 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và 177 điểm cầu xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu những nội dung về nghiệp vụ bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó tập trung vào các nội dung theo quy trình như: Công bố ngày bầu cử; hiệp thương giới thiệu người ứng cử; thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri và niêm yết danh sách cử tri... đảm bảo dân chủ công khai minh bạch, lấy tiêu chuẩn chất lượng làm trọng tâm; đảm bảo 100% bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn bản khu phố.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ thực hiện bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 vào chủ nhật ngày 05/6/2022, tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong tháng 7/2022.

Các điểm cầu dự hội nghị trực tuyến.

Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm chắc các bước của quy trình bầu cử để lựa chọn những người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ của cộng đồng dân cư, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền ở cơ sở.

baoquangninh.com.vn
Loading...