Ngân hàng chính sách xã hội TP Móng Cái:

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

22/05/2022 14:41
Ngày 20/5, Ngân hàng CSXH thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho trưởng ban giảm nghèo, cán bộ quản lý vốn vay, Chủ tịch Hội LHPN, Hội Nông dân, Cựu Chiến binh, Đoàn thanh niên cấp xã.

Ngân hàng chính sách xã hội TP Móng Cái tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Tại Hội nghị, đại biểu đã được giới thiệu các chủ trương, chính sách mới về quản lý nguồn vốn, một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vốn vay, các chương trình tín dụng đang triển khai tại Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố, phương thức ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn nghiệp vụ công tác vốn vay ủy thác; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nhận uỷ thác vốn vay; hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay đối với tổ chức Hội, Đoàn thể cấp xã; Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách…

Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội TP Móng Cái truyền đạt các nội dung tại buổi tập huấn

Thông qua tập huấn nhằm giúp các đại biểu trao đổi, chia sẻ cũng như giải đáp những câu hỏi về tình huống thực tế ở địa phương cũng vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác vay vốn tại cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Đồng thời giúp các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và Ban giảm nghèo cấp xã được tiếp thu những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, nắm bắt được nội dung các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai trên địa bàn; nâng cao kỹ năng quản lý cho hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và Ban quản lý tổ TK&VV về nghiệp vụ NHCSXH, giúp cho việc quản lý tốt các nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

 

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...