TẬP THỂ LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ HẢI TIẾN DÂNG HƯƠNG CẦU PHÚC- CẦU BÌNH AN TẠI ĐỀN XÃ TẮC NĂM 2022.

04/03/2022 21:15
Ngày 03/3 tức 01/2 năm Nhâm Dần đã diễn ra Lễ hội Đền Xã Tắc năm 2022, Đoàn đại biểu xã Hải Tiến, do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Lễ Đền Xã Tắc cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, chiến thắng dịch bệnh, cầu cho nhân dân Hải Tiến nói riêng, nhân dân cả nước nói chung phát triển phồn vinh, hoà bình, đời đời ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội đền Xã Tắc năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 2/3 đến 3/3 ( tức ngày 30/01 - 01/02 âm lịch). Lễ hội năm nay bao gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm Lễ Cấp thủy; Lễ Mộc dục; Lễ Nghênh Thần (rước Thần du xuân); Lễ tế Xã Tắc; Lễ dâng lễ vật của các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố; Lễ cúng chúng sinh; Lễ xuất tịch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức dâng hương Đền Xã Tắc

Lễ hội Đền Xã Tắc năm 2022 là một trong những hoạt động lớn nằm trong chuỗi các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch của TP Móng Cái, hưởng ứng chương trình mở cửa, phục hồi hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Ninh và năm du lịch Quốc gia 2022. Mặc dù, còn ảnh hưởng của bệnh dịch Covid -19 nhưng sự kiện Lễ hội Đền Xã Tắc đã thu hút được rất nhiều du khách thập phương đến tham quan, bên cạnh đó, cũng là cơ hội và điều kiện nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị di sản văn hóa của đền Xã Tắc và các danh lam thắng cảnh, điểm đến du lịch của TP Móng Cái trong thời gian tới đây. Qua đó, giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử cho các thế hệ, phải nêu cao trách nhiệm, bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương, của Đất nước, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.

Hoàng Yến ^^
Loading...