Banner tin

Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXIII

Tập trung bàn giải pháp hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017

Ngày 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Móng Cái khóa XXIII tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm đánh giá toàn diện các lĩnh vực công tác 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH quý IV và cả năm 2017. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì.

Kỳ họp thứ 18 BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII

Báo cáo của BCH Đảng bộ TP Móng Cái nêu rõ: 9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền Thành phố đã nghiêm túc triển khai, chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trọng tâm bằng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác.

Đồng chí Dương Văn Cơ- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy- Chủ tịch HĐND Thành phố báo cáo 

Trong đó, một số nội dung công tác trọng tâm được tập trung triển khai đạt kết quả tích cực như: việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm nhận được sự ủng hộ, tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật; một số dự án, công trình trọng điểm được triển khai đảm bảo tiến độ (đường dẫn cầu Bắc Luân II, đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, Cầu phao tạm, Nâng cấp tỉnh lộ 335…); hoạt động giao lưu, đối ngoại truyền thống giữa cấp ủy hai địa phương Móng Cái - Đông Hưng được tăng cường, mở rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là trong công tác cán bộ, thực hiện Đề án 25 vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Trong 9 tháng, thành phố đã hoàn thành công tác bầu Trưởng, Phó thôn, khu và Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của BTV Tỉnh ủy.

Các Đại biểu tham gia ý kiến 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, Móng Cái cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có một số chỉ tiêu khó hoàn thành, đơn cử như: thu ngân sách nội địa mới chỉ đạt 613,008 tỷ đồng, đạt 66,5% so dự toán tỉnh, đạt 64,9% so dự toán thành phố; vấn đề đất đai còn tồn tại những bất cập liên quan tới cấp quyền sử dụng đất, bàn giao đất rừng; việc thực hiện kết luận của thanh tra về vấn đề đất đai còn chậm, tiến độ GPMB một số dự án còn chậm; chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đạt kết quả như mong muốn, đặc biệt là ở hai xã phấn đấu về đích nông thôn mới là Vạn Ninh và Vĩnh Trung; công tác chỉnh trang đô thị chưa thực hiện đồng bộ ở một số xã, phường; triển khai các quy hoạch còn chậm... Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân khiến tiến độ công tác ở một số lĩnh vực chưa đạt do liên quan một phần tới sự phối hợp chưa tốt giữa các cơ quan, đơn vị; trách nhiệm, ý thức công tác của cán bộ công chức, viên chức; công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến nhận thức, hành động của nhân dân chưa đạt hiệu quả tích cực, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường, xây dựng thôn, khu dân cư kiểu mẫu....

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH, BTV đã phát biểu, đánh giá rõ những kết quả đạt được, nhìn nhận khó khăn và đề xuất các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH quý IV và cả năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Kinh- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND TP Móng Cái nhấn mạnh nhiệm vụ trong quý IV là rất nặng nề bởi với thời gian không còn nhiều, trong khi các chỉ tiêu trên một số lĩnh vực mới chỉ đạt cơ bản thì TP Móng Cái cần phải quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành thực hiện. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh cần quyết liệt trong thực hiện một số nhiệm vụ: tập trung hoàn thành nhiệm vụ ngân sách, trong đó chú trọng nguồn thu từ phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ một số công trình động lực; chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức Hội chợ Thương mại du lịch biên giới Việt - Trung (Móng Cái – Đông Hưng) sẽ diễn ra tại TP Móng Cái trong tháng 12/2017; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng hai xã Vĩnh Trung, Vạn Ninh đạt chuẩn nông thôn mới và phát huy các thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới trên toàn địa bàn…

Đồng chí Vũ Văn Kinh- Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch UBND TP Móng Cái phát biểu 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy Móng Cái đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH 9 tháng đầu năm 2017. Nhiệm vụ quý IV/2017 và cả năm 2017, đồng chí Bí thư yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt để thu ngân sách; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị với xã phường; tập trung đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tạo sự chuyển biến trong nhận thức gắn với hành động của nhân dân. Các chi, Đảng bộ tập trung xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết TW5; thành phố sẽ tăng cường giám sát, phúc tra việc thực hiện các văn bản, thông báo kết luận của Thành ủy, kết luận sau các cuộc kiểm tra để đôn đốc các ngành, địa phương hoàn thiện các chỉ tiêu. Theo đồng chí Bí thư, thời gian còn lại của năm 2017 ngắn, trong bối cảnh khối lượng công việc nhiều, điều kiện khó khăn, do đó, mỗi ngành, đơn vị phải rà soát công việc để có giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 và đề ra kế hoạch công tác năm 2018, toàn thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược (phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực) trong đó đồng chí Bí thư nhấn mạnh tới việc phát huy hiệu quả công tác của mỗi CBCCVC, lựa chọn chủ đề công tác, hiệu quả công tác để có đánh giá thực chất về năng lực hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc; tập trung đổi mới, thay đổi trong công tác tuyên truyền và hiệu quả công tác tuyên truyền phải được đánh giá qua sự chuyển biến nhận thức, hành động của nhân dân.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân- Ủy viên BTV Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy Móng Cái kết luận 

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư lưu ý mỗi Chi, Đảng bộ tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng trong dân, tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại về khiếu nại, tố cáo, các vướng mắc trong dân, từ đó mới tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong triển khai các chương trình KT-XH. Cán bộ phải gương mẫu mới đạt hiệu quả tuyên truyền trong dân.

Trong lĩnh vực kinh tế, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương, đặc biệt là trong công tác xây dựng cơ bản cần phải rà soát lại các dự án có tính khả thi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm phục vụ hiệu quả cho đời sống dân sinh và phát triển KT-XH; tập trung các giải pháp quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017 và thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2017, trong đó chú trọng chỉnh trang đô thị theo lộ trình phấn đấu đưa thành phố trở thành đô thị loại II.

Tin cùng chuyên mục

170 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa

170 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa


Hội nghị lần thứ 22 BCH Đảng bộ thành phố Móng Cái khóa XXIII

Hội nghị lần thứ 22 BCH Đảng bộ thành phố Móng Cái khóa XXIII


Thông báo địa chỉ Đại lý và điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

Thông báo địa chỉ Đại lý và điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình


Sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với bão số 3

Sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với bão số 3


“Hải Đông cần có tư duy đột phá và giải pháp thực tế hơn trong phát triển KTXH”

“Hải Đông cần có tư duy đột phá và giải pháp thực tế hơn trong phát triển KTXH”


Đồn Biên phòng Pò Hèn trao tặng 67 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho nhân dân khu vực biên giới

Đồn Biên phòng Pò Hèn trao tặng 67 cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho nhân dân khu vực biên giới


Giao ban, gặp mặt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố quý II năm 2018

Giao ban, gặp mặt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố quý II năm 2018


Huyện ủy Sa Pa, Tỉnh Lào Cai học tập kinh nghiệm tại thành phố Móng Cái

Huyện ủy Sa Pa, Tỉnh Lào Cai học tập kinh nghiệm tại thành phố Móng Cái


Móng Cái đạt trung bình 16,5/20 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới

Móng Cái đạt trung bình 16,5/20 tiêu chí về xây dựng nông thôn mớiThành phố vùng biên xây dựng nông thôn mới: Những chuyển biến ấn tượng

Thành phố vùng biên xây dựng nông thôn mới: Những chuyển biến ấn tượng


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh giao ban công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2018

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh giao ban công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2018


Đã bàn giao gần ½ diện tích mặt bằng sạch

Đã bàn giao gần ½ diện tích mặt bằng sạch


Móng Cái đồng hành hiệu quả cùng Doanh nghiệp

Móng Cái đồng hành hiệu quả cùng Doanh nghiệp


Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa VII

Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa VII